اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی
ورود به سايت

دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷- ۰۸:۰۲:۵۳

دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی

آقای بهرام پارسا، دانشجوی دکتری رشته زراعت با درجه عالی از رساله خود دفاع نمود.

به نام خدا
آقای بهرام پارسا دانشجوی دکتری در رشته زراعت روز یکشنبه مورخ 1397/4/10 در محل آمفی تئاتر پردیس کشاورزی بسطام از رساله خویش با عنوان "بررسی تاثیر مدیریت علف های هرز و کاربرد کودهای شیمیایی و بیولوژیک در شرایط بدون خاکورزی بر خصوصیات کمی و کیفی سویا (رقم کتول)" با درجه عالی دفاع نمود. استاد راهنمای وی، دکتر حمیدرضا عباسدخت و اساتید مشاور، دکتر احمد غلامی و دکتر ابوالفضل فرجی بودند. داوران داخلی، دکتر اصغری و دکتر مکاریان، و داور خارجی نیز دکتر زینلی از دانشگاه گرگان بودند. نماینده تحصیلات تکمیلی، دکتر محمدرضا عامریان بودند. نتیجه پژوهش وی 2 مقاله علمی پژوهشی و 2 مقاله کنفرانسی بود.
برای این عزیز آرزوی توفیق روز افزون را داریم.
                                                                                                                                  
و من الله التوفیق

    12345