اخبار و رويدادها: قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ودانشجویان ترم تابستان متقاضی خوابگاه تابستان 97
ورود به سايت

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ودانشجویان ترم تابستان متقاضی خوابگاه تابستان 97
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷- ۱۱:۱۲:۰۲قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ودانشجویان ترم تابستان متقاضی خوابگاه تابستان 97

دانشجویان و اجد شرایط می توانند با مراجعه به دانشکده خود و یا سامانه خدمات معاونت دانشجویی و دریافت فرم مربوطه  و تعهد نامه نسبت به درخواست خوابگاه اقدام نمایند   

      دانشجویـان واجـد شرایـط:

 دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و کارشناسی که ترم تابستان اخذ نموده اند (با ارائه تائیدیه آموزش) با تکمیل فرم تقاضای خوابگاه و تأیید استاد راهنما و دانشکده می توانند نسبت به تکمیل فرمهای درخواست خوابگاه تابستان اقدام نمایند.

     نکات بسیار مهم:

الف) کلیه دانشجویان می بایست در طول مدت اسکان، قوانین خوابگاه را رعایت نمایند.

ب) مکان اسکـان تابستانـه:

دانشجویان پسر:             خوابگاه احمدیان

دانشجویان دختر:      خوابگاه میرابوطالب

پ) اسکان دانشجویان فقط با دریافت رسیدواریزی اجاره بها به حساب شبا 230100004001086103022299  بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی شاهرود

(قابل واریزدر کلیه دستگاههای Pos مستقر در اموردانشجویی امورمالی خوابگاهها ) تکمیل فرم تقاضا و تعهدنامه امکان پذیر می باشد.

ج) هزینه واریز  شده به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

د) طول مدت اسکان تابستانه خوابگاه به شرح ذیل می باشد :

   1- بازه اول از مورخ 9/4/97 لغایت 31/4/97 به مبلغ520000   ریال 

  2- بازه دوم از مورخ 1/5/97 لغایت 31/5/97 به مبلغ 700000   ریال

  3- بازه سوم از مورخ 1/6/97 لغایت 15/6/97 به مبلغ 340000   ریال 

و) با توجه به  دوره تعمیرات احتمالی خوابگاهها در تابستان، احتمال جابجایی دانشجویان در خوابگاه و احتمال هرگونه قطعی آب، برق،گاز و اینترنت و ... وجود خواهد داشت و دانشجویان محترم به هنگام ثبت نام خوابگاه ، حتماً این موضوع را مدنظر داشته باشند.

فرم تقاضای خوابگاه تابستان97

تعهد نامه 97

 

12345