اخبار و رويدادها: كارگاه يك روزه "فلسفه مكانيك كوانتومي" در دانشگاه
ورود به سايت

كارگاه يك روزه "فلسفه مكانيك كوانتومي" در دانشگاه
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷- ۱۵:۰۰:۰۹كارگاه يك روزه "فلسفه مكانيك كوانتومي" در دانشگاه صنعتی شاهرود با حضور اساتید برجسته این حوزه برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، كارگاه يك روزه "فلسفه مكانيك كوانتومي" با حضور دكتر گلشني از دانشگاه صنعتي شريف، دكتر غفار نژاد از دانشگاه سمنان، دكتر سركرده اي از دانشگاه الزهرا و دكتر حسن آبادي از دانشگاه صنعتي شاهرود در روز چهارشنبه 29 فروردين 1397 در محل سالن اجتماعات دانشكده علوم زمين این دانشگاه برگزار خواهد شد.

پيوند اينترنتي ثبت نام: http://shahroodut.ac.ir/_pq

66

12345