اخبار و رويدادها: دفاع دو دانشجو دکتری دانشکده علوم ریاضی دانشگاه
ورود به سايت

دفاع دو دانشجو دکتری دانشکده علوم ریاضی دانشگاه
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷- ۰۹:۳۸:۴۳کبری پورقبادی  و مینا نوروزی راد دو دانشجوی دکتری دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود در آخرین ماه از سال 96 از رسال خود دفاع نمودند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، کبری پورقبادی دانشجوی دكتری جبر این دانشگاه در روز  شنبه مورخ 19 اسفند سال جاری از رساله خود تحت عنوان " خواص گراف های توانی برخی گروه های متناهی " به راهنمایی دکتر سید حیدر جعفری استادیار و عضو هیات علمی گروه ریاضی محض این دانشکده دفاع نمود.

این رساله بر اساس نظر داوران دکتر ابراهیم هاشمی و دکتر مهدی رضا خورسندی از دانشکده علوم ریاضی و دكتر محمدرضا درفشه از دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تهران  و دکتر احمد معتمدنژاد بعنوان نماینده تحصیلات تکمیلی، به كسب درجه عالی نائل گردید.

در این رساله گراف های توانی محض گروه های متناهی مورد مطالعه قرار گرفتند و به ویژه کران هایی برای قطر این گرافها برای گروه های متقارن و متناوب مشخص گردید.

 لازم به ذكر است  دو مقاله ISI    و دو مقاله کنفرانسی معتبر از جمله دستاورد های پژوهش فوق می باشد.

همچنین مینا نوروزی راد اولین دانشجوی دکتری رشته آمار گرایش استنباط دانشکده علوم ریاضی این دانشگاه روز شنبه نوزدهم اسفند ماه 96 از رساله خود با عنوان «برآوردگرهای بهبودیافته در برخی مدل های رگرسیونی خطی جریمه شده» دفاع نمود.

دکتر محسن محمدزاده استاد دانشگاه تربیت مدرس، دکتر فرزاد اسکندری دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، و دکتر محمد رضا ربیعی استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان داوران جلسه، این رساله را با درجه عالی ارزیابی کردند.

مینا نوروزی راد اولین دانش آموخته دکتری آمار این دانشگاه که رساله خود را به راهنمایی دکتر محمد آرشی به پایان رسانده است، عنوان کرد: در مدل بندی رگرسیونی و انجام تحلیل ها و استنباط های داده هایی که همخط بوده و نقاط پرت نیز وجود دارد، از قبیل مدل تناسب اندام فیزیکی، مدل چربی بدن، مدل داده های آمار و ارقام ایالات متحده آمریکا و ... (که در این رساله تحلیل شده اند)، استفاده از یک سری اطلاعات پیشین غیرقطعی و غیرنمونه ای می تواند به بهبود برآوردهای حاصل کمک کرده و برآوردگرهای انقباضی و جریمه شده ای را نتیجه دهد که به طور قابل توجهی خطای پیشگویی را کاهش می دهند.

حاصل تلاش ۴ ساله تحقیق بر روی موضوع این رساله چاپ و پذیرش چهار مقاله ISI (نمایه شده در لیست JCR)، یک مقاله علمی – پژوهشی (و ISC) داخلی و هفت مقاله کنفرانسی، در مجموع ۱۲ مقاله می باشد.

 

2

 

12345