اخبار و رويدادها: امضاي قرارداد كلان ژيومكانيك نفت با دانشگاه صنعتي شاهرود
ورود به سايت

امضاي قرارداد كلان ژيومكانيك نفت با دانشگاه صنعتي شاهرود
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶- ۱۲:۳۸:۰۸

امضاي قرارداد كلان ژيومكانيك نفت با دانشگاه صنعتي شاهرود

قراردادهاي پژوهشي در حوزه اكتشاف بين شركت ملي نفت ايران و دانشگاه هاي شهيد بهشتي تهران، فردوسي مشهد، خوارزمي تهران، صنعتي شاهرود و شهيد چمران اهواز امروز (دوشنبه) با حضور وزيران نفت و علوم، تحقيقات و فناوري به امضا رسيد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي شاهرود، قراردادهاي پژوهشي در حوزه اكتشاف بين شركت ملي نفت ايران و دانشگاه هاي شهيد بهشتي تهران، فردوسي مشهد، خوارزمي تهران، صنعتي شاهرود و شهيد چمران اهواز امروز (دوشنبه) 21 اسفند ماه سال جاري با حضور وزيران نفت و علوم، تحقيقات و فناوري به امضا رسيد.
اين قراردادها با حضور «مهندس بيژن زنگنه» وزير نفت، «دکتر منصور غلامي» وزير علوم تحقيقات و فناوري، رئيسان دانشگاه های مذکور و مسوولان ارشد صنعت نفت، توسط «علي كاردر» مديرعامل شركت ملي نفت و رئيسان پنج دانشگاه منتخب كشور امضا شد.
مدت اين قراردادها با توجه به كاربست اقتصاد مقاومتي و دانش پايه كردن امور عملياتي و توسعه همكاري هاي پژوهشي و فناورانه در شركت ملي نفت ايران به صورت بلندمدت 10 ساله در نظر گرفته شده است.
با اجرايي شدن اين طرح ها و راه اندازي مراكز علمي - مهارتي مربوطه امكان توسعه و انتقال فناوري هاي نوين و بومي سازي فناوري موردنياز در داخل كشور امكان پذير و قابل رقابت با فناوريهاي روز دنيا خواهد شد.

IMG (8)

امضاي قرارداد نفتي با پنج دانشگاه منتخب كشور با هدف تحقق اقتصاد مقاومتي
بر اين اساس، قرارداد توسعه فناوري هاي نوين ژئوشيميايي اكتشافي با تاكيد بر مدلسازي هيدروكربوري حوضه رسوبي در ناحيه دزفول شمالي با دانشگاه شهيد بهشتي، قرارداد توسعه فناوري بهبود تصويرسازي زيرسطحي در اكتشاف منابع هيدروكربوري در حوضه رسوبي كپه داغ با دانشگاه فردوسي مشهد و قرارداد توسعه فناوري هاي سنگ هاي كربناته شكافدار در ناحيه دشت آبادان با دانشگاه خوارزمي تهران به امضا رسيد.
همچنين قرارداد كاربرد ژئومكانيك در اكتشاف منابع هيدروكربوري و فناوري هاي نوين حفاري و مهندسي نفت در چاه هاي اكتشافي با دانشگاه صنعتي شاهرود و قرارداد توسعه فناوري هاي نوين ژئوشيميايي اكتشافي با تاكيد بر ژئوشيمي سطحي و زيرسطحي در ناحيه دشت آبادان با دانشگاه شهيد چمران اهواز امضا شد.

IMG (1)

12345