اخبار و رويدادها: « اطلاعیـه ثبت نام وام هـای تحصیلـی ،وام مسکـن،ودیعه مسکن متأهلین، ازدواج و شهریه (نوبت دوم) در نیمسال دوم 96 »
ورود به سايت

« اطلاعیـه ثبت نام وام هـای تحصیلـی ،وام مسکـن،ودیعه مسکن متأهلین، ازدواج و شهریه (نوبت دوم) در نیمسال دوم 96 »
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶- ۰۸:۳۶:۵۹« اطلاعیـه ثبت نام وام هـای تحصیلـی ،وام مسکـن،ودیعه مسکن متأهلین، ازدواج و شهریه (نوبت دوم) در نیمسال دوم 96 »

با عنایت به اینکه ارائه تسهیلات وام منوط به ثبت نام اولیه دانشجویان در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان بوده، لـذا کلـیه دانشجویان متقاضی وام نسبت به ثبت درخواست وام از  تاریخ 96/11/2  لغایت 96/11/16  به آدرس http://bp.swf.ir اقدام نمایند.

ابتدا کلیک بر روی"ورود به سامانه پورتال فاز2"وسپس ورود  نام کاربری و کلمه عبور که هر دو کد ملی دانشجو می باشد ضمناً وارد نمودن خط تیره کد ملی الزامی است.

ضمنـاً شرایط واگـذاری وام هـا بشرح ذیل می باشد:

1-    اصل سند تعهد محضری صندوق رفاه را به اداره رفاه دانشجـویـی تحویل داده باشند. (فرم مذکور در سایت خدمات دانشجویـی، صفحه اول در قسمت بالای صفحه « فرم های دانشجویی» می باشد.)

2-    افتتاح حساب بانکی در بانک تجارت (جهت دانشجویان روزانه و تحویل آن به امور دانشجویی دانشگاه)

3- دانشجویـان متقاضـی وام مسکن می بایست ، فاقـد خوابگـاه بوده و کپـی اجاره نامه معتـبر (مربوط به سال 96) که در آن مشخصات متقاضـی ذکر گردیـده  و در ابعاد کاغذ A4 باشد را حداکثر تا تاریخ 96/11/23 به امور دانشجویی ارائه نمایند.

4-    دانشجویان متقاضی وام مسکن ،ودیعه مسکن متأهلین و وام ازدواج (دوره روزانه) می بایست مدارک معتبر خود را تا تاریخ 96/11/23 به اداره رفاه دانشجویان ارائه نمایند.

5-    وام ضروری عادی به مبلغ حداکثر6000000 ریال،متعاقباً از طرف صندوق رفاه دانشجویان اعلام خواهد گردید.

6-    دانشجویان متقاضی وام در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باید  فاقد بدهی معوقه و یا جریمه دیرکرد از صندوق رفاه باشند.

(مراجعه به سایت http://bp.swf.ir   جهت اطلاع از وضعیت بدهی)

7-    اعتبارات وام توسط صندوق رفاه دانشجویان اختصاص می یابد و درصورت کمبود اعتبـارات بررسـی و اولویت بندی دانشجویـان متقاضی، نیـاز می باشد و تنها تقاضاهـایی بررسی می گردد که در تاریخ مذکور نسبت به درخواست  وام اقدام نمایند .

                                                                                                                                                                                                                          اداره رفاه دانشجویی

                                                                                                                                                                                                                                  96/11/2

12345