اخبار و رويدادها: اطلاعيه برنامه سرويسهای دانشجويی ويژه امتحانات نيمسال اول 96-97
ورود به سايت

اطلاعيه برنامه سرويسهای دانشجويی ويژه امتحانات نيمسال اول 96-97
چهارشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۶- ۱۰:۳۲:۴۹اطلاعیه

قابل توجه کلیه دانشجویان جهت اطلاع از برنامه تردد سرویس های دانشجویی درایام امتحانات لطفا فایل های زیر رامطالعه نمایید:

ویزه امتحانات پردیس فناوری

برنامه سرویس ویژه امتحانات دانشکده کشاورزی (3)

اطلاعیه سرویسهای خوابگاهها ویژه امتحانات نیمسال اول 97-96

12345