اخبار و رويدادها: قابل توجل پرسنل محترم دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

قابل توجل پرسنل محترم دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶- ۰۹:۲۱:۲۵ با توجه به اجرای برنامه خدمات نوین سلامت میانسالان درکلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی خواهشمند است جهت حفظ سلامت وافزایش بهره وری خود با مطالعه فایل پیوست به مرکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود مراجعه نمایید.

78949

12345