اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | بازدید دکتر حاجیان رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و هیات همراه از دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

گزارش تصویری | بازدید دکتر حاجیان رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و هیات همراه از دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶- ۱۲:۴۰:۵۱گزارش تصویری | بازدید دکتر حاجیان رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و هیات همراه از دانشگاه صنعتی شاهرود

12345