Skip navigation اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | بازدید دکتر حاجیان رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و هیات همراه از دانشگاه صنعتی شاهرود
19 مهر 1396 - 12:40:51
گزارش تصویری | بازدید دکتر حاجیان رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و هیات همراه از دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | بازدید دکتر حاجیان رئیس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و هیات همراه از دانشگاه صنعتی شاهرود

نويسنده: مسئول روابط عمومی | همه خبرهاي اين نويسنده | همه خبرها| تعداد بازدید کننده ها: 334| تعداد بازدید کننده های امروز: 0


نام:         پست الکترونيک:
امتیاز شما به این خبر:
12345


نظر شما: