اخبار و رويدادها: اطلاعيه مديريت امور مالي مربوط به پرداخت شهريه دانشجويان دوره شبانه(تسويه پايان ترم)
ورود به سايت

اطلاعيه مديريت امور مالي مربوط به پرداخت شهريه دانشجويان دوره شبانه(تسويه پايان ترم)
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶- ۱۰:۳۳:۵۱بدينوسيله به اطلاع دانشجويان گرامي نوبت دوم ( شبانه )، مركز آموزش هاي مجازي , پرديس خوارزمي ودانشجوياني كه باپرداخت شهريه ادامه تحصيل مي دهند مي رساند آخرين مهلت تسويه حساب شهريه تا تاريخ 29 / 2/ 96 مي باشد. تقاضا دارد بدهي خود را صرفا " از طريق پرداخت الكترونيكي" به حساب دانشگاه واريز نمائيد .

                                                                                                                                                 مديريت امورمالي

                                                                                                                                                     19 /2 / 96

12345