اخبار و رويدادها: برگزاری کارگاه آشنایی با اصول سیستم حقوق ودستمزد
ورود به سايت

برگزاری کارگاه آشنایی با اصول سیستم حقوق ودستمزد
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶- ۰۹:۲۰:۱۳یک دوره کارگاه آشنایی با اصول سیستم حقوق ودستمزد دردانشکده مدیریت و مهندسی صنایع برگزار می گردد.

بدینوسیله به  اطلاع مي رساند انجمن علمي دانشجويي مديريت و مهندسي صنايع در تاريخ هاي 10و11و17و18 ارديبهشت يك دوره كارگاه آشنايي با اصول سيستم حقوق و دستمزد توسط آقاي دكتر آيباغي در محل آمفي تئاتر دانشكده برگزار مي كند.

12345