اخبار و رويدادها: اطلاعیه؛ قابل توجه داوطلبان آزمون ارشد سال 94 (شهریه)
ورود به سايت

اطلاعیه؛ قابل توجه داوطلبان آزمون ارشد سال 94 (شهریه)
سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۴- ۱۳:۱۰:۵۵قابل توجه داوطلبان آزمون ارشد سال 94 که بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته شده اند

اطلاعیه

 قابل توجه داوطلبان آزمون ارشد سال 94 که بر اساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته شده اند

الف- شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره نوبت دوم ورودی سال 94 

گروه آموزشی

شهریه ثابت هر نیمسال

شهریه متغیر هر واحد درسی

شهریه هر واحد پایان نامه

 نظری

آزمایشگاهی و کارگاهی

علوم انسانی

5,180,000 ریال

1,000,000 ریال

2,880,000 ریال

3,600,000 ریال

سایر گروهها

5,760,000 ریال

1,150,000 ریال

2,880,000 ریال

3,600,000 ریال

تبصره: شهریه متغیر هر واحد درسی در هر سال تحصیلی به میزان 10 % نسبت به مبلغ سال قبل افزایش می یابد.

ب- شهریه مقطع کارشناسی ارشد پردیس خودگردان ورودی سال 94

شهریه ثابت کلیه گروهها

شهریه متغیر هر واحد درسی

شهریه هر واحد پایان نامه

نظری

سمینار

15,000,000 ریال

1,985,000 ریال

3,970,000 ریال

5,750,000 ریال

تبصره: شهریه متغیر هر واحد درسی در هر سال تحصیلی به میزان%  15 نسبت به مبلغ سال قبل افزایش می یابد.

ج- شهریه مقطع کارشناسی ارشد دوره های مجازی(الکترونیکی)  ورودی سال 94

شهریه ثابت کلیه گروهها

شهریه متغیر هر واحد درسی

شهریه هر واحد پایان نامه

نظری

سمینار

12,500,000 ریال

1,200,000 ریال

1,330,000 ریال

5,750,000 ریال

تبصره: شهریه متغیر هر واحد درسی در هر سال تحصیلی به میزان%  15 نسبت به مبلغ سال قبل افزایش می یابد.

12345