اخبار و رويدادها: تجلیل از پیشکسوت مهندسی معدن ایران: استاد هرمز ناصرنیا
ورود به سايت

تجلیل از پیشکسوت مهندسی معدن ایران: استاد هرمز ناصرنیا
شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۱- ۲۱:۰۷:۴۸از جناب آقای مهندس هرمز ناصرنیا به عنوان پیشکسوت معدن در کنفرانس ملی زغال تقدیر به عمل آمد

در کنفرانس ملی زغال که با کیفیت بسیار مطلوبی نسبت به کنفرانسهای دیگر کشور در بخش معدن، در دانشگاه شاهرود برگزار گردید، از آقای مهندس هرمز  ناصرنیا چهره نمادین و پیشکسوت مهندسی معدن در ایران تقدیر به عمل آمد.
12345