محمد حسین تبار مرزبالی

استادیار دانشکده مهندسی برق

دکتری برق قدرت الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: انرژی های نو (توربین های بادی، باتری، پیل سوختی، انرژی خورشیدی)، تشخیص خطاهای الکتریکی و مکانیکی در ماشین های الکتریکی و ادوات الکترونیک قدرت
عضویت در مجامع علمی: عضویت در کمیته علمی هفتمین دوره کنفرانس باد، اردیبهشت 1400، دانشگاه صنعتی شاهرود
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
محمد حسین تبار مرزبالی در سال 1395 از دانشگاه تهران در یک طرح مشترک با دانشگاه ژول ورن فرانسه در زمینه خطا در توربین های بادی با مدرک دکتری فارغ التحصیل شده است زمینه های کاری ایشان در حوزه الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی است.

تلفن تماس: 02332392204
تلفن داخلی: 3380

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 3
امید ذوالفقاریان (1399)، "بهبود عملکرد مبدل چند ‌سطحی پل متوالی در شرایط عدم قطعیت ولتاژ‌های DC ورودی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دستفان [استاد/ اساتید راهنما]، محمد حسین تبار مرزبالی [استاد/ اساتید مشاور]
فرزانه شورکشتی (1399)، "تحلیل عملکرد یک ریزشبکه DC به عنوان یک ماشین سنکرون مجازی در هنگام کار با شبکه AC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده کلات، محمد حسین تبار مرزبالی [استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-15:30 15:30-17 17-18:30 18:30-20
شنبهتحقیق و پژوهشتحقیق و پژوهشکنترل محرکهآزمایشگاه الکترونیک صنعتیتحقیق و پژوهشتحقیق و پژوهش
یک‌شنبهجلسه با دانشجویان ارشدماشین های الکتریکی دو (**)ریاضیات مهندسیتحقیق و پژوهشتحقیق و پژوهش
دوشنبهماشین های الکتریکی دو جلسه گروهتحقیق و پژوهشتحقیق و پژوهشتحقیق و پژوهش
سه‌شنبهآزمایشگاه ماشین های الکتریکی یکتحقیق و پژوهشکنترل محرکه (*)تحقیق و پژوهشتحقیق و پژوهشریاضیات مهندسی (*)
چهارشنبهتحقیق و پژوهشتحقیق و پژوهشتحقیق و پژوهشتحقیق و پژوهش
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.