سید علینقی طاهری

- دانشکده شیمی

دکترا شیمی آلی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه ایست انگلیا(واقع در شهر نارج در شمال شرق انگلستان)
زمینه ها و علایق پژوهشی: سنتز ترکیبات آلی به ویژه ترکیبات هتروسیکل پنج ضلعی مخصوصا"پیرول
عضویت در مجامع علمی: -
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 11
سید محمدرضا کشاورز (1392)، "مخلوط کاتالیزگر جدید کبالت کلرید("، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علینقی طاهری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد هادی عباسی اندواری (1392)، "سنتز مشتقات پیریمیدینون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید علینقی طاهری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
غلامحسین رحمانیان (1390)، "تهیه و شناسایی کمپلکس های باز شیف دی برمو بنزیل و دی اتیلن تری آمین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسماعیل سلیمانی [استاد/ اساتید راهنما]، سید علینقی طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین صالحی (1390)، "تهیه و شناسایی کمپلکس های باز شیف دی پیکو لینیک اسید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسماعیل سلیمانی [استاد/ اساتید راهنما]، سید علینقی طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شهرزاد ثمن گویی (1390)، "سنتزمشتقات جدید دو استخلافی 3،2،1-تری آزول ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو، سید علینقی طاهری [استاد/ اساتید راهنما]، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نسرین اشجعی (1390)، "سنتز مشتقات جدیدی از پیریدین با استفاده از کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد باخرد، حسین نصراصفهانی [استاد/ اساتید راهنما]، سید علینقی طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمانه برات نیا (1389)، "سنتز پیرولو[2،3-b]کینوکسالین های استخلاف شده در حضور کاتالیزگر پالادیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیوانلو [استاد/ اساتید راهنما]، سید علینقی طاهری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ