مهدی رضا خورسندی

استادیار دانشکده علوم ریاضی

دکترای تخصصی ریاضی محض گرایش جبر

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: نظریه حلقه های جابجایی، نظریه جبری گراف، گرافهای وابسته به حلقه ها
عضویت در مجامع علمی: انجمن ریاضی ایران، انجمن ریاضی آمریکا، مرورگر انجمن ریاضی آمریکا
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
لطفا برای دیدن لیست مقالات اینجانب به لینک زیر مراجعه کنید: http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=IID&s1=962413 در صورت عدم دسترسی می توانید به لیتک زیر نیز مراجعه کنید: http://zbmath.org/?q=ai:khorsandi.mahdi-reza
تلفن تماس: 02332300241
تلفن داخلی: 3324

علم سنجی

Scopus
(Update: 2024-Jan-20)
72

Citations

4

h-index

9

Co-authors

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 7
الهه میرزایی (1397)، "کران هایی برای انرژی مجموع درجات در گراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ، عبدالله آل‌هوز [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رضا خورسندی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
پگاه دالوند (1396)، "احاطه‌گری شکافنده نیمه قوی در گراف‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رضا خورسندی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حامد قدیمی حسین آباد (1396)، "عددرنگی دوری ابرگراف ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، میثم علیشاهی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رضا خورسندی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا غلامی (1395)، "احاطه‌گری متقاطع مستقل در گراف‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رضا خورسندی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسن گرگانی زاده (1395)، "احاطه‌گری در برخی از گراف‌های وابسته به حلقه‌ها "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضا خورسندی [استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سینا افتخاری (1394)، "تجزیه در حوزه‌های صحیح و توسیع‌های آن‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضا خورسندی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهره عبدالهیان (1394)، "گراف مقسوم علیه صفر مجموعه های جزئاً مرتب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضا خورسندی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمعادلات-گ۲معادلات- گ ۸ریاضی ۲- فنی
یک‌شنبهجبرخطیمراجعه دانشجویی*
دوشنبهجلسه گروه یا دانشکدهجبرخطی
سه‌شنبهریاضی ۲- فنیمراجعه دانشجویی*معادلات- گ ۲معادلات- گ ۸
چهارشنبه
پنج‌شنبهراهنمایی دانشجوی دکتریراهنمایی دانشجوی دکتری
توضیحات: *با هماهنگی قبلی (برای هماهنگی با پست الکترونیکی اینجانب تماس بگیرید)

پرسش و پاسخ