رضا نادری

دانشیار دانشکده مهندسی عمران

دکترای مهندسی عمران (مهندسی ژئوتکنیک ) روشهای عددی در مهندسی ژئوتکنیک،مکانیک خاک،مکانیک سنگ

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شیراز
زمینه ها و علایق پژوهشی: مکانیک جامدات،روشهای عددی در مکانیک محاسباتی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
بصورت مشروح در cv آورده شده است.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 44
احمد توانا (1398)، "بررسی پیشروی آب شور به سمت آب شیرین در آبخوان های کویری (مطالعه موردی: آبخوان سرخس)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی جانپرور[استاد/ اساتید مشاور]
مازیار شریف (1398)، "رفتارسنجی ابزار دقیق سد گلورد نکا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
سید وحید موسوی (1398)، "مدل‌سازی عددی نفوذ پرتابه نوک‌تیز در خاک درشت‌دانه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
خشایار خزاعی (1398)، "تحلیل دینامیکی لوله‌های مدفون تحت اثر حرکت گسل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه طالبی رستمی (1397)، "بررسی رفتار سد خاکی تحت بارگذاری استاتیکی و دینامیکی (مطالعه موردی:سد ابیورد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، مجید نیکخواه[استاد/ اساتید راهنما]،
سارا تقوی (1397)، "مدل‌سازی عددی گسترش آلودگی های نفتی در خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر حاجی سلیمی (1397)، "مدل‌سازی عددی تغییر شکل‌های بزرگ و گسیختگی در خاک با استفاده از روش SPH"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
مهسا بخارائیان (1396)، "مدل‌سازی عددی جریان گل به روش SPH"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
عماد صدر (1396)، "مدل سازی گسترش ترک با استفاده از روش توسعه یافته گالرکین بدون المان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
مهتاب فیاض ترشیزی (1396)، "مدلسازی عددی بهمن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
افشین قلی نیا (1396)، "بررسی اندرکنش دوغاب و محیط در برگیرنده ابزارهای کشیدگی سنج خاک و سنگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجید نیکخواه، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
مرتضی الطافی (1396)، "مدلسازی عددی سازه های مدفون تحت بارگذاری انفجار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
علی اصغر رحیمیان (1396)، "مدلسازی عددی اثر انفجار در مورد مخازن روی سطح زمین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
سید محسن نباتی (1395)، "مدلسازی عددی رفتار شمع در بارگذاری جانبی دینامیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
زهره خدابخشی (1395)، "مدلسازی سه بعدی ریزشمع های مایل و بررسی رفتار آنها تحت بار زلزله "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید مهدی حسینی، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
علی بشارتی نژاد (1395)، "بررسی عددی نشست ناشی از روانگرایی پیهای سطحی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی یزدپور (1395)، "مدل سازی عددی روش تونل سازی NATM مطالعه موردی طراحی تونل های بزرگراه حکیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، میثم جلالی[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید وزیرنژاد (1395)، "بررسی علل تخریب دیواره های میخ کوبی شده در گودبرداری های قائم، تحلیل عددی و مطالعه موردی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
عبدالغفور خادم‌الرسول (1394)، "مکانیک شکست و گسترش ترک در روش ایزوژئومتریک "، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
هاله السادات کاظمی (1394)، "بهینه‏سازی توپولوژی در مسائل تنش مسطح با رویکرد کمینه کردن وزن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، سید مهدی توکلی[استاد/ اساتید راهنما]،
حسن علی جهانگیری (1394)، "بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌ها به‌روش مجموعه‌ی سطوح تراز و تحلیل آیزوژئومتریک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، سید مهدی توکلی[استاد/ اساتید راهنما]،
لیلا گنجی (1393)، "بررسی اثرات بارهای انفجاری بر روی خطوط انتقال آب مدفون در خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
علی نقی زاده (1391)، "ارزیابی تراز پایه در ساختمانهای دارای پی های غیرهمسطح با درنظر گرفتن اندرکنش خاک – پی- سازه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، وحید رضا کلات جاری، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]، محمد حسين طالب پور[استاد/ اساتید مشاور]
رضا شجاعی باغدار (1391)، "مدلسازی عددی پخش سیلاب ناشی از سونامی در خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، مهدی عجمی[استاد/ اساتید راهنما]،
حمید خیاط زاده (1391)، "مدل سازی انفجار در آب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری، مهدی عجمی[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر آتشی (1391)، "بررسی روش تحلیل تاریخچه زمانی ومقایسه آیین نامه های مختلف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی، ناصر ظریف[استاد/ اساتید مشاور]
مسعود نیازپور (1390)، "اندرکنش دینامیکی خاک و سازه در تحلیل شمع های پایه های پل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
رامین واقعی (1390)، "تحلیل پلاستیک با سخت شوندگی با استفاده از روش اجزاء محدود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]، بهروزحسنی[استاد/ اساتید مشاور]
هدا پهلوان (1388)، "مدلسازی عددی سونامی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]، سید فضل الله ساغروانی[استاد/ اساتید مشاور]
ابوالفضل حجت پناه منتظری (1388)، "تحلیل ایزوژئومتریک و بهینه سازی شکل سازه‌های با تقارن محوری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهروزحسنی، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]، ناصرظریف مقدم[استاد/ اساتید مشاور]
بهنام پارسا (1387)، "روش اجزاء محدود توسعه‎یافته (X-FEM) و کاربرد آن در مکانیک جامدات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]، بهروز حسنی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه عبدی (1387)، "بررسی اثر سپر کوبی مجدد بر رفتار سپرهای فولادی با خوردگی بالا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرشید جندقی علائی[استاد/ اساتید راهنما]، رضا نادری[استاد/ اساتید مشاور]
جواد عزیزی (1387)، "تاثیر مهاربندهای جانبی غیر ممتد در مقادیر ضریب رفتار سازه های فولادی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،
عزت شجاع یامی (1385)، "مدلسازی و بهینه سازی سقفهای متداول در ایران با استفاده از روشهای عددی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا نادری[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

  Close
  مقالات
  • نادری، رضاAbdi, Fatemeh. Alaee, farshid. Naderi, Reza.، "Investigation the effect of new sheetpiling on behavior of highly-corroted steel sheetpile structure"، 8th International Congress on Civil Engineering، Shiraz, Iran، 2009
  • Alimoradi, A., Moradzadeh, A., Naderi, R., Etemadi, A.، "Prediction of geological hazardous zones in front of a tunnel using TPS-203 and artificial neural network"، Tunneling and Underground Space Technology, Elsevier, (ISI Journal)، 2008
  • Hataf, N., Naderi, R., Ghahramani، "Dynamic Rock Slope Stability Analysis under Earthquake Loading Using Discontinuous Deformation Analysis"، Amirkabir Journal، جلد 14، Iran، 2003
  • Naderi, R., Hataf, N., Ghahramani, A.، "Using discontinuous deformation analysis to investigate the dynamic stability of tunnels in jointed rocks under earthquake loading"، Proc. 4th Int. Conf. on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics، San Diego, California USA، 2001
  • Naderi, Reza، "Failure Analysis of Masonry Walls Using Discontinuous Deformation Analysis"، Asian Journal of Civil Engineering، Iran، صفحات p. 85-95، 2001
  • Naderi, Reza، "Study of the effect of crack propagation and fracturing on rock slope stability analysis by discontinuous deformation analysis"، The Eight International Conf. on Civil and Structural Engineering Computing، Austria، 2001
  • نادری، رضا. کریمی، بهنام. نیازپور، مسعود، "مقایسه عددی جدار های میخ کوبی شده یکنواخت و غیر یکنواخت"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، ایران، 1390
  • خادم الرسول ، عبدلغفور. نادری، رضا. گنجعلی، احمد.، "برآورد فاکتور شدت تنش برای ترک در مد مرکب با استفاده از انتگرال متقابل در روش اجزای محدود توسعه یافته"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، ایران، 1390
  • نادری، رضا. نیازپور، مسعود. کریمی، بهنام، "تحلیل اندرکنش خاک و سازه پایه های یک پل شمع دار با استفاده از روش اجزای محدود"، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، ایران، 1390
  • نادری، رضا. پهلوان، هدا، "بررسی فاز تولید سونامی با یافتن الگوی تغییر شکل زمین در سواحل جنوبی دریای خزر"، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، 1389

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.