ماشاءالله رضاکاظمی

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی و مواد

دکتری تخصصی جداسازی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: جداسازی غشایی، تصفیه پساب،
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات: یک درصد دانشمند برتر، برگزیده برتر فرهنگستان علوم، عضو بنیاد ملی نخبگان
شرح مختصر (درباره):
rezakazemi@shahroodut.ac.ir

mashalah.rezakazemi@gmail.com


تلفن تماس: +98233230024
تلفن داخلی: 3463

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

(1398/7/11)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 3
مجید یوسفی (1397)، "مطالعه خصوصیات پوشش‌های کاربید سیلیسیوم بر سطح آلومینا تهیه شده به روش سل ژل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجتبی قطعی، ماشاءالله رضاکاظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه عرب احمدی (1397)، "استفاده از انرژی خورشیدی جهت گرمایش فضا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سیدمجید هاشمیان[استاد/ اساتید راهنما]، ماشاءالله رضاکاظمی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبهجلسه گروه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ