محسن سرگلزایی

استادیار دانشکده شیمی

دکتری بیوشیمی فیزیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: ایران-فردوسی
زمینه ها و علایق پژوهشی: شبیه سازی دینامیک مولکولی بیومولکولها ( Protein و DNA)- بررسی محاسباتی اتصال داروهای ضد تومور طبیعی و سنتزی به DNA , Protein-نانو بیوتکنولوژی محاسباتی-محاسبات کوانتومی مولکولهای سنتزی آلی و معدنی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
For more information, please contact to following email address: mohsen.sargolzaei@shahroodut.ac.ir

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 5
میلاد بابادی حیدری (1398)، "بررسی اتصال مشتقات جدید سنتز شده برای مهار آنزیم Pim-1"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن سرگلزایی، عبدالخالق بردبار [استاد/ اساتید راهنما]،
عاطفه حسام (1398)، "بررسی خواص ترمودینامیکی ارتعاشی واکنش تشکیل HCl"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین نیکوفرد، محسن سرگلزایی [استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبهمباحث ویژه در شیمی فیزیک-کارشناسی ارشداصول صنایع شیمیایی(هفته درمیان)-کارشناسی
دوشنبهمباحث ویژه در شیمی فیزیک(هفته درمیان)-کارشناسی ارشد
سه‌شنبهاصول صنایع شیمیایی-کارشناسی
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.