وحید ابوالقاسمی

استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دكتري تخصصي الکترونیک - پردازش سیگنال

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: University of Surrey, UK
زمینه ها و علایق پژوهشی: Biomedical Signal and Image Processing, Compressed Sensing, Dictionary Learning, Sparse Signal Analysis, Blind Source Separation
عضویت در مجامع علمی: Senior Member IEEE
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
لطفا به CV مراجعه نمایید.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 19
حمیدرضا غنچی (1398)، "استفاده از یادگیری عمیق برای طبقه بندی داده‌های EEG-fNIRS همزمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور فاتح، وحید ابوالقاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محسن رضوانی، سعیده فردوسی[استاد/ اساتید مشاور]
سیدعلیرضا عباسیان حسینی (1398)، "استخراج مؤلفه P300 از سیگنال های الکتروانسفالوگرام بمنظور تشخیص توجه پنهان در افراد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سعیده فردوسی[استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
چیاکو مکری قوجه (1398)، "پیاده‌سازی کنترل امپدانس بر مبنای تخمین نیرو از سیگنال‌های الکترومایوگرافی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، وحید ابوالقاسمی، مهدی بامداد[استاد/ اساتید راهنما]،
حافظ دهقانی (1397)، "حذف نویز ECG از سیگنال EMG با استفاده از ارائه‌ی تنک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، وحید ابوالقاسمی، سعیده فردوسی[استاد/ اساتید راهنما]،
سجاد جعفری (1397)، "ردیابی زمان واقعی عابرین پیاده به صورت فشرده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید حسن پور، وحید ابوالقاسمی[استاد/ اساتید راهنما]،
زهره فریدون مقدم (1396)، "بهبود الگوریتم های خوشه بندی برای کلان داده با استفاده از محاسبات خوشه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هدی مشایخی[استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
ندا رفیعی (1396)، "یک مدل کارای حسگری فشرده توریع شده برای شبکه های حسگر بی سیم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر پویان، وحید ابوالقاسمی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمود صفوی (1396)، "حذف کلاتر از تصاویر رادار نفوذ در زمین با استفاده از الگوریتم MCA "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر پویان، وحید ابوالقاسمی[استاد/ اساتید راهنما]،
آرمین شیبانی فرد (1396)، "جلوگیری از برخورد هواپیماهای بدون سرنشین در سیستم‌‌های Leader-Following به کمک فیلتر‌‌های بیزین و WSN"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر پویان[استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
سید سینا سجادپور (1396)، "استخراج الکتروکاردیوگرام جنین از سیگنال اخذ شده بطنی مادر با روش حسگری فشرده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید حسن پور، وحید ابوالقاسمی[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا ابراهیمی (1396)، "شناسایی فعالیت‌های دیداری افراد به کمک سیگنال الکترواکولوگرام(EOG)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سعیده فردوسی[استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
امیرحسین خباز (1396)، "طراحی یک بازی انطباق‌پذیر برای آموزش محاوره به کودکان اوتیسم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر پویان[استاد/ اساتید راهنما]، منصور فاتح، وحید ابوالقاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
طیبه عسکری جواران (1395)، "کاهش تاری تصویر ناشی از حرکت خطّی یک شیء صُلب در صحنه"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید حسن پور[استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
محمود امیری (1395)، "افزایش وضوح تصاویر ویدیویی بدون تخمین دقیق حرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا احمدی فرد[استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
سینا اخلاقی (1395)، "مدل سازی چهره با استفاده از واژه نامه انسداد زاویه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید حسن پور[استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین سعیدی (1394)، "احراز هویت با استفاده از چهره در مجموعه بزرگی از تصاویر افراد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین خسروی[استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
رسول عامری (1394)، "تشخیص فعالیت‌های ذهنی در واسط رایانه - مغز با استفاده از سیگنال EEG"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر پویان[استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
محمدمهدی علیان نژادی (1393)، "یک الگوریتم کارآ برای همجوشی داده ها در شرایط عدم قطعیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر پویان[استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستیمطالعه و تحقیقمراجعه دانشجو الکترونیک۱
یک‌شنبهمبانی برنامه سازی کامپیوترمراجعه دانشجومطالعه و تحقیقحفاظت و ایمنی بیمارستانی
دوشنبهمطالعه و تحقیقجلسه دانشکده --------------- مراجعه دانشجو مطالعه و تحقیقالکترونیک۱ ** ------------ مراجعه دانشجو*
سه‌شنبهمطالعه و تحقیقمراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلیمبانی برنامه سازی کامپیوتر** -------------- مراجعه دانشجو*مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی*
چهارشنبهمراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلیمراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلی
پنج‌شنبه
توضیحات: برنامه نیمسال دوم ۹۷-۹۸ ایمیل: vabolghasemi@shahroodut.ac.ir

پرسش و پاسخ