وحید ابوالقاسمی

استادیار دانشکده مهندسی برق

دكتري تخصصي الکترونیک - پردازش سیگنال

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: University of Surrey, UK
زمینه ها و علایق پژوهشی: Biomedical Signal and Image Processing, Compressed Sensing, Dictionary Learning, Sparse Signal Analysis, Blind Source Separation
عضویت در مجامع علمی: Senior Member IEEE
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
لطفا به CV مراجعه نمایید.
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 20
حمیدرضا غنچی (1398)، "استفاده از یادگیری عمیق برای طبقه بندی داده‌های EEG-fNIRS همزمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور فاتح، وحید ابوالقاسمی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن رضوانی، سعیده فردوسی [استاد/ اساتید مشاور]
سیدعلیرضا عباسیان حسینی (1398)، "استخراج مؤلفه P300 از سیگنال های الکتروانسفالوگرام بمنظور تشخیص توجه پنهان در افراد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سعیده فردوسی [استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی [استاد/ اساتید مشاور]
چیاکو مکری قوجه (1398)، "پیاده‌سازی کنترل امپدانس بر مبنای تخمین نیرو از سیگنال‌های الکترومایوگرافی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، وحید ابوالقاسمی، مهدی بامداد [استاد/ اساتید راهنما]،
مرضیه رحمتی (1398)، "OCR متون چاپی فارسی به کمک یادگیری عمیق"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منصور فاتح، محسن رضوانی [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا تجری، وحید ابوالقاسمی [استاد/ اساتید مشاور]
حافظ دهقانی (1397)، "حذف نویز ECG از سیگنال EMG با استفاده از ارائه‌ی تنک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، وحید ابوالقاسمی، سعیده فردوسی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سجاد جعفری (1397)، "ردیابی زمان واقعی عابرین پیاده به صورت فشرده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید حسن پور، وحید ابوالقاسمی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهره فریدون مقدم (1396)، "بهبود الگوریتم های خوشه بندی برای کلان داده با استفاده از محاسبات خوشه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هدی مشایخی [استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا ابراهیمی (1396)، "شناسایی فعالیت‌های دیداری افراد به کمک سیگنال الکترواکولوگرام(EOG)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سعیده فردوسی [استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امیرحسین خباز (1396)، "طراحی یک بازی انطباق‌پذیر برای آموزش محاوره به کودکان اوتیسم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر پویان [استاد/ اساتید راهنما]، منصور فاتح، وحید ابوالقاسمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
طیبه عسکری جواران (1395)، "کاهش تاری تصویر ناشی از حرکت خطّی یک شیء صُلب در صحنه"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید حسن پور [استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمود امیری (1395)، "افزایش وضوح تصاویر ویدیویی بدون تخمین دقیق حرکت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا احمدی فرد [استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سینا اخلاقی (1395)، "مدل سازی چهره با استفاده از واژه نامه انسداد زاویه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید حسن پور [استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین سعیدی (1394)، "احراز هویت با استفاده از چهره در مجموعه بزرگی از تصاویر افراد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین خسروی [استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رسول عامری (1394)، "تشخیص فعالیت‌های ذهنی در واسط رایانه - مغز با استفاده از سیگنال EEG"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر پویان [استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمدمهدی علیان نژادی (1393)، "یک الگوریتم کارآ برای همجوشی داده ها در شرایط عدم قطعیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر پویان [استاد/ اساتید راهنما]، وحید ابوالقاسمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستیمطالعه و تحقیقمراجعه دانشجو الکترونیک۱
یک‌شنبهمبانی برنامه سازی کامپیوترمراجعه دانشجومطالعه و تحقیقحفاظت و ایمنی بیمارستانی
دوشنبهمطالعه و تحقیقجلسه دانشکده --------------- مراجعه دانشجو مطالعه و تحقیقالکترونیک۱ ** ------------ مراجعه دانشجو*
سه‌شنبهمطالعه و تحقیقمراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلیمبانی برنامه سازی کامپیوتر** -------------- مراجعه دانشجو*مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی*
چهارشنبهمراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلیمراجعه دانشجو با تعیین وقت قبلی
پنج‌شنبه
توضیحات: برنامه نیمسال دوم ۹۷-۹۸ ایمیل: vabolghasemi@shahroodut.ac.ir

پرسش و پاسخ