علیرضا الفی

استاد دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری مهندسی برق کنترل

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه علم و صنعت ایران
زمینه ها و علایق پژوهشی: تئوری کنترل- سیستم های تاخیردار- بهینه سازی و الگوریتمهای تکاملی- حسابان کسری
عضویت در مجامع علمی: IEEE Senior Member ، عضو انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی: مهندسی برق- کنترل از دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد و دکتری: مهندسی برق- کنترل از دانشگاه علم و صنعت ایران، عنوان پروژه کارشناسی ارشد: کنترل فازی سیستم چهارچرخ فرمان خودرو، عنوان رساله دکتری: ساختار جدید کنترلی برای سیستم های حرکتی از راه دور تطابقی با اغتشاش در زمان تاخیر کانال ارتباطی

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 39
پریسا رمضانی مجد (1398)، "تشخیص بیماری روماتیسم قلبی عروقی تاکایاسو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد/ اساتید مشاور]
لیلا محمدی (1398)، "طراحی ساختار کنترلی مقاوم سیستم های حرکتی از راه دور در حضور زمان تاخیر "، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]، بین ژو[استاد/ اساتید مشاور]
سید جواد طالبی (1397)، "طراحی کنترل کننده مقاوم بهینه شده برای بازوی مصنوعی ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی طاهری (1397)، "طراحی کنترل کننده مقاوم بهینه شده برای هواپیمای نشست و برخاست عمودی کوتاه (STOVL) معلق"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]،
سعید کاکولوند (1397)، "کنترل کننده ی مود لغزشی مرتبه بالا مبتنی بر رویتگر برای سیستم تعلیق فعال خودرو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]،
سید حامد هاشمی (1396)، "طراحی بهینه برای ره‌گیری هدف با استفاده از اندازه‌گیری سمت و فرکانس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]،
علی مهرجویان (1396)، "طراحی معیار مناسب برای مسأله رهگیری با استفاده از اندازه‌گیری تنها سمت در حالت سه‌بعدی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی ابراهیمی مقدم (1396)، "طراحی کنترل‌کننده ساختار ثابت بهینه برای اینورترهای چندسطحی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]،
عصمت سادات علویان شهری (1396)، " تحلیل پایداری سیستم های خطی مرتبه کسری با المان اشباع"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]، تنزیو ماچادو[استاد/ اساتید مشاور]
آرزو الهی (1396)، "تحلیل پایداری مقاوم زمان محدود H_∞ برای سیستم کنترل شبکه گسسته با تاخیر تصادفی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]،
سینا مهدی پور پیربازاری (1396)، "بهبود شناسایی و کنترل سرعت موتور DC با مدل مرتبه کسری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی[استاد/ اساتید مشاور]
پریسا مجاب (1395)، "کنترل سیستم های عملیات از راه دور دو طرفه با پیش بین اسمیت بهبود یافته "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی[استاد/ اساتید مشاور]
مهتاب گنجوری (1394)، "الگوریتم خفاش بهبودیافته و کاربرد آن در کاهش تلفات در سیستم‌های گسترده قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا سادات آقایان (1394)، "طراحی کنترل کننده مقاوم بهینه برای سنکرون سازی سیستم های آشوبگون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم خدابنده (1393)، "کنترل تناسبی-انتگرالی-مشتقی فازی تطبیقی سیستم های آشوبی با عملکرد ردیابی مقاوم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]،
فرزانه فرخ نژاد (1393)، "همزمان سازی کلاس خاصی از سیستم های آشوب با استفاده از کنترل هایبرید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]،
سید یاشار موسوی (1393)، "طراحی کنترل کننده بهینه PID مرتبه کسری با استفاده از الگوریتم ممتیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]،
منصوره پیوندی (1393)، "کنترلکننده ازدحام تناسبی انتگرالی مشتقی مقاوم شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]،
طاهره حیدری نیاز (1393)، "طراحی کنترل‌کننده H_∞ مقاوم برای شبکه داده با نامعینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]،
حمید شکری قلعه (1392)، "ردیابی بهینه‌ی موقعیت سیستم‌های کارکرد از راه دور دوطرفه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]،
محسن ملکی دولت سرا (1392)، "جایابی پست های فوق توزیع با استفاده از الگوریتم های اکتشافی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]، محسن اصیلی[استاد/ اساتید مشاور]
سید وحید قوشخانه ای (1391)، "کنترل پیش‌بین سیستم‌های حرکتی از راه دور "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]،
امین اله دهقان (1391)، "شناسایی و کنترل هوشمند توربین آبی ارتفاع متوسط"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا الفی[استاد/ اساتید راهنما]،
رامین موحد اصل (1390)، "طراحی و شبیه سازی کنترل کننده های مقاوم QFT دیجیتال روی سیستم کشتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی[استاد/ اساتید مشاور]
عرفان مهم کار خیراندیش (1390)، "کنترل سیستم تعلیق فعال خودرو به روش مد لغزشی ترمینال فازی (FTSMC)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد حسین خلفباغی (1389)، "شبیه سازی و طراحی کنترل کننده های مقاوم H & H2 روی سیستم ربات دو بازو "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.