محمد علی صدرنیا

دانشیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری مهندسی برق کنترل

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: Hull انگلستان
زمینه ها و علایق پژوهشی: کنترل مقاوم - تشخیص خطا- سیستم های کنترل تحمل پذیر خطا - کنترل پرواز
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
کارشناسی: الکترونیک - دانشگاه فردوسی مشهد 1367 کارشناسی ارشد : کنترل - دانشگاه مسی نیوزیلند 1371 دکترا : کنترل - دانشگاه هال انگلستان 1376 masadrnia@yahoo.com masadrnia@shahroodut,ac,ir

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 42
عارف عبدالهی جلودار (1397)، "تشخیص عیب مقاوم درتوربین بادی به روش سنتز µ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین مزرعه (1397)، "تولید باقی مانده مقاوم برای تشخیص خطای سنسور توربین بادی با استفاده از ∞_Η_2⁄Η"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
جواد بزرگمهر (1396)، "مانیتورینگ و تخمین عیب سنسور در باتری صنعتی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
مائده محمدی ازنی (1396)، "تشخیص خطای مقاوم پنجره Anti-Pinch هوشمند برای وسایل نقلیه با استفاده از ∞H_/H"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
حسین حدادی (1395)، "تشخیص خطا با استفاده از رویتگر مود لغزشی برای سیستم مبتنی بر مدل فازی نامعین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
منصور طیبی فر (1395)، "سیستم تشخیص و جداسازی خطای سنسوری برای فرآیندهای صنعتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
اسماعیل ابراهیمیان چنیجانی (1395)، "آشکارسازی عیب سنسور با استفاده از رویتگر تطبیقی روی هواپیمای بدون سرنشین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
صادق صدقی کفشگری (1395)، "تولید باقیمانده مقاوم برای تشخیص خطای یک سیستم غیرخطی به روش بهینه سازی H /_H∞"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
مسعود فاطمی مطلق (1395)، "تشخیص خطا برای توربین بادی با مدل‌های فازی شناسایی شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا قربانی دفرازی (1394)، "کنترل مقاوم H_∞ برای ژنراتور القایی تغذیه دو سویه (DFIG) توربین بادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
سیدمهدی علوینیا (1393)، "جلوگیری از سرجهای کاذب کمپرسور با تشخیص خطای حسگرها "، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، محمدجواد خسروجردی، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
علی روحانی بسطامی (1393)، "تشخیص خطای حسگر سیستم راکتور دسته ای پلیمرشده به روش مقاوم H_∞ بهینه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علی کرمی ملائی[استاد/ اساتید مشاور]
ناصر طالبی (1393)، "طراحی سیستم تشخیص و جداسازی خطا برای توربین‌های بادی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد مهدی خسروآبادی (1393)، " بازسازی خطای عمل گر مبتنی بر رویتگر عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علی کرمی ملائی[استاد/ اساتید مشاور]
عارف نورپناهی (1393)، "طراحی رویتگر مود لغزشی به منظور تشخیص خطای حسگر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا، محمد حدادظریف[استاد/ اساتید راهنما]، علی کرمی ملائی[استاد/ اساتید مشاور]
سیدمحمد مفیدی (1392)، "تشخیص و جداسازی خطای حسگر بر اساس مدل با استفاده از روش معادلات برابری و شبکه عصبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا مقصودلو[استاد/ اساتید مشاور]
حانیه عطاری (1392)، " آشکارسازی و جداسازی خطای محرک با استفاده از رویتگر تطبیقی روی هواپیمای بدون سرنشین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علی کرمی ملائی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم نقدی سده (1392)، "طراحی و شبیه سازی تشخیص خطای حسگر با استفاده از رؤیتگر حالت افزوده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، جواد عسگری[استاد/ اساتید مشاور]
فهیمه قربانی وشکی (1392)، "تشخیص خطای مقاوم با استفاده از رؤیتگر ورودی نامعلوم بر روی زیردریایی بدون سرنشین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
پریسا انصاری (1392)، "تشخیص خطای مقاوم با استفاده از یک رویتگر مود لغزشی برای سیستم هواپیمایی بویینگ 747"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علی کرمی ملائی[استاد/ اساتید مشاور]
شبیر طبسی (1392)، " تشخیص خطای مقاوم سنسور مبتنی بر مشاهده گر روی مدل توربین گازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
محسن بیاری (1392)، "تشخیص خطا با استفاده از فیلتر کالمن بهبود یافته با منطق فازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح[استاد/ اساتید مشاور]
رامین موحد اصل (1390)، "طراحی و شبیه سازی کنترل کننده های مقاوم QFT دیجیتال روی سیستم کشتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی[استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی اسماعیل نیا شیروانی (1390)، "تولید باقی مانده مقاوم برای تشخیص خطا با استفاده از بهینه سازی H2/H∞"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
محمدمحسن نیشابوری (1390)، "کنترل فازی امپدانس یک سیستم تعلیق مغناطیسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
سیامک آذرگشسب (1389)، "طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل مقاوم روی هواپیمای بدون سرنشین "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبرزاده كلات[استاد/ اساتید مشاور]
محمد حسین خلفباغی (1389)، "شبیه سازی و طراحی کنترل کننده های مقاوم H & H2 روی سیستم ربات دو بازو "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا الفی[استاد/ اساتید مشاور]
مهدي ضيائي فر (1388)، "کنترل فازی دستگاه جوشکاری قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد مهدی فاتح، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی جوادی (1388)، " کنترل دیجیتال ولتاژ و فرکانس سیستم قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی[استاد/ اساتید مشاور]
سعید سپاسی (1387)، "شناسایی سیستمهای هیبرید با استفاده از روشهای هوشمند (فازی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی سیاهی (1387)، "سیستم های کنترل تحمل پذیر خطا، مطالعه موردی هواپیمای بدون سرنشین"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، احمد دارابی[استاد/ اساتید مشاور]
ناصر طالبی (1387)، "طراحی سیستم های کنترل مقاوم برای اینورترهای موازیpwm"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
سيد احسان شفيعی (1386)، "طراحی کنترل کننده مود لغزشی با استفاده از منطق فازی و شبکه های عصبی برای بازوی ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
روح اله علومی دودران (1386)، "طراحی و شبیه سازی جبران کننده جامع کیفیت توان Unified Power Quality Conditiner"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، سیدمحمدرضا رفیعی[استاد/ اساتید مشاور]
عطیه حاجی جعفری (1385)، "طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل مقاوم mu برای قطار مغناطیسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، حسین مروی[استاد/ اساتید مشاور]
جواد نوری (1385)، "کنترل پیش بین مبتنی بر مدل مقاوم بر روی برج تقطیر نفت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
سید جعفر فاضلی آبلوئی (1384)، "طراحی کنترل کننده های مقاوم H_2 و H_∞ روی سیستم کشتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی نجار (1384)، "بهینه سازی شبکه خراسان توسط ادوات FACTS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
حسن افشار پور (1384)، "تشخیص خطای ژنراتور سنکرون با استفاده از شبکه عصبی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد دارابی، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]،
میر مهدی ذاللوی (1383)، "طراحی سیستم کنترل چندمتغیره برای هواپیمای بدون سرنشین توسط روش آرایه بهره نسبی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد علی صدرنیا[استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبر قره ویسی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

    Close
    ترجمه كتاب
    • صدرنیا، محمد علی، "کنترل دیجیتال سیستم های دینامیکی"، 1384
مقالات

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
بررسی کنترل کنندهای مقاوم دیجیتال H_inf , mu روی یک سیستم غیر خطی و چند متغیره هواپیما 1383/11/10 ماه خاتمه يافته
طراحی سیستم تشخیص خطای مقاوم با استفاده از رویتگر برای سیستم راکتور هسته ای 1387/9/1 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهتشخیص و شناسایی خطا
یک‌شنبه
دوشنبهشورای گروه کنترلتشخیص و شناسایی خطا
سه‌شنبهآزمایشگاه کنترل خطیآزمایشگاه کنترل خطی
چهارشنبهآزمایشگاه کنترل خطیآزمایشگاه کنترل خطی
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ