پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سیدمحمد مفیدی [پدیدآور اصلی]، محمد علی صدرنیا[استاد راهنما]، علیرضا مقصودلو [استاد مشاور]
چکیده: امروزه امنیت و اطمینان از ویژگی های حیاتی سیستم های الکتریکی مورد استفاده در شرایط پر خطر از قبیل هواپیماها، تاسیسات هسته ای، کشتی ها و زیر دریایی ها می باشد . هدف از کنترل تحمل پذیر خطا اطمینان از ادامه کار صحیح سیستم حتی بعد از وقوع خطا می باشد که این امر باعث افزایش امنیت سیستم می شود. بنابراینFTC باید خطا را تشخیص داده و اثر آن را تا حد قابل قبولی کاهش دهد. برای شناخت خطا و جلوگیری از وقوع حادثه هزینه های بسیاری صرف شده است و دلیل آن خسارت هایی است که وقوع خطا در سیستم ها ایجاد می کند که این خسارت ها در بعضی مواقع قابل جبران نیستند . تحقیقات پیرامون تشخیص خطا از آغاز دهه ی هفتاد میلادی رشد نمود. قوام و عملکرد سیستم به دقت اندازه گیری ها بستگی دارد و همین امر موجب جلب توجه برخی محققین به مساله ی خطای حسگر شده است . تحقیقات انجام شده آشکارا تاثیر کیفیت اندازه گیری حسگرها را در عملکرد سیستم نشان می دهند ، زیرا اطلاعات حسگرها پیوسته برای کنترل حلقه بسته سیستم مورد نیاز می باشند. پیشرفت تکنولوژی موجب شده است که حسگرها نسبت به منابع اغتشاش خارجی حساسیت کمتری داشته باشند. اما خطای اندازه گیری می تواند به سبب خرابی حسگر، قطعی یا اتصال بد «بخصوص در کاربرد های مخابراتی » و مدارات خارجی از قبیل آفست رخ دهد. تمامی این خطاها به عنوان خطای حسگر در نظر گرفته می شود. مساله ی تشخیص و جداسازی خطای حسگر در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج شبیه سازی ها توانایی روش پیشنهادی را به خوبی نشان می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تشخیص و جداسازی خطای حسگر #معادلات برابری #مشاهده گر حالت #شبکه عصبی #سیستم جت
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)