سید فرخ فروهنده

دانشکده علوم ریاضی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی:
زمینه ها و علایق پژوهشی:
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 5
راضیه عربخانی (1396)، "روش هایی برای حل مسائل بهینه سازی خطی تماماً فازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، سید فرخ فروهنده[استاد/ اساتید راهنما]، مهرداد غزنوی[استاد/ اساتید مشاور]
تکتم حاتمی سنگلی (1394)، "بررسی مسائل زمان بندی معکوس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید راهنما]، سید فرخ فروهنده[استاد/ اساتید مشاور]
بهاره وقاری مطلق (1393)، "بررسی گراف کلی روی گرافهای میشلسکی، گرافهای مرکزی و اعداد پوششی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ، سید فرخ فروهنده[استاد/ اساتید راهنما]،
سعیده حسام (1390)، "حل رده ای از معادلات با مشتقات جزئی به روش تبدیل دیفرانسیل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]، سید فرخ فروهنده[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ