جعفر عبدی

استادیار دانشکده مهندسی شیمی و مواد

دکتری مهندسی شیمی جداسازی-محیط زیست

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی شریف
زمینه ها و علایق پژوهشی: 1. Separation Science and Technology 2. Membrane Separation Processes 3. Preparation and Applications of Nanocomposite Adsorbents 4. Preparation and Applications of Nanoparticle-Mixed Matrix and Nanostructured Membranes 5. Wastewater Treatment (Advanced Oxidation Processes) 6. Biochemical and Biomedical Engineering
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
jafar.abdi@shahroodut.ac.ir
تلفن تماس: 023 32300240
تلفن داخلی: 3462

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jun-11)
2957

Citations

23

h-index

32

i10-index

2

Co-authors

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 4
آرزو مهاجرهروی (1402)، "سنتز نانوکامپوزیت هیدروکسیدهای دوگانه لایه‌ای/چارچوب های فلزی آلی جهت کاربرد در دارورسانی هدفمند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدجعفر مولایی [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر عبدی [استاد/ اساتید مشاور]
بهناز لطیفیان (1401)، "حذف فلز سنگین سرب از محیط آبی بوسیله کامپوزیت مغناطیسی بیوچار- نانو ذره اکسید آهن (MNP-BC)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، طاهره تقی زاده فیروزجایی [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر عبدی [استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ