فاطمه جعفری نژاد

استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر

دکتری هوش مصنوعی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی شاهرود
زمینه ها و علایق پژوهشی: یادگیری عمیق، یادگیری ماشینی، پردازش متن، روشهای فرمال
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی: دانشگاه تهران، مهندسی کامپیوتر، نرم افزار، 1389 - کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید بهشتی، مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، 1391 - دکترا: دانشگاه صنعتی شاهرود، مهندسی کامپیوتر، هوش مصنوعی، 1395
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-May-07)
55

Citations

5

h-index

2

i10-index

0

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-May-07)
31

Citations

3

h-index

7

Co-authors

2

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 8
فاطمه اسمعیلی (1402)، "عنوان بندی تصاویر با استفاده از یادگیری عمیق"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فاطمه جعفری نژاد [استاد/ اساتید راهنما]، حمید حسن پور [استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی نوروزی (1402)، "تشخیص گفتمان ناپسند در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از یادگیری عمیق "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فاطمه جعفری نژاد [استاد/ اساتید راهنما]،
سمیه کریمی (1401)، "تجزیه و تحلیل احساسات مبتنی بر جنبه (ABSA) با استفاده از یادگیری عمیق"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فاطمه جعفری نژاد [استاد/ اساتید راهنما]، مرضیه رحیمی [استاد/ اساتید مشاور]
علی اصغر یونس ابادی (1401)، "ارائه یک روش خلاصه سازی انتزاعی با استفاده از یادگیری عمیق"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فاطمه جعفری نژاد، محسن رضوانی [استاد/ اساتید راهنما]،
اکبر خطیب جو (1401)، "فرآیندکاوی در مراقبت‌های بهداشتی به‌منظور تحلیل فرآیندهای مرتبط با بیماران بستری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هدی مشایخی [استاد/ اساتید راهنما]، فاطمه جعفری نژاد [استاد/ اساتید مشاور]
سیده محدثه سیدی باغسنگانی (1401)، "ارائه یک روش بر پایه تعبیه کلمات برای ارزیابی مدل‌های موضوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرضیه رحیمی [استاد/ اساتید راهنما]، فاطمه جعفری نژاد [استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه عزآبادی (1396)، "یک مدل کنترل رباتیک‌جمعی با استفاده از شبکه‌های پتری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر پویان [استاد/ اساتید راهنما]، فاطمه جعفری نژاد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبههوش مصنوعی پیشرفته (کلاس 4)
یک‌شنبه
دوشنبهجلسات گروهسمینار2
سه‌شنبهمراجعه دانشجویی با هماهنگی قبلیهوش پیشرفته (کلاس 1) نظریه زبانها و ماشین (کلاس 4)
چهارشنبهنظریه زبانها و ماشین (کلاس 4)
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ