مهدی وحدتی

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

دکترای تخصصی مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: فرآیند شکل دهی تدریجی (ISMF)؛ جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW)؛ فرآوری اصطکاکی اغتشاشی (FSP)؛ فرآیندهای شکل دهی؛ فرآیندهای جوشکاری؛ فرآیندهای ماشینکاری؛ کاربرد ارتعاشات اولتراسونیک در فرآیندهای ساخت؛ مدل سازی، تحلیل و بهینه سازی فرآیندهای ساخت
عضویت در مجامع علمی: عضو پیوسته انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران؛ عضو اصلی انجمن مهندسان مکانیک ایران؛ عضو وابسته انجمن هوافضای ایران؛ عضو جامعه ریخته گران ایران؛ عضو انجمن بازرسی غیرمخرب ایران
افتخارات علمی و اختراعات: عضو بنیاد ملی نخبگان؛ دریافت نشان سطح سه اختراع از سوی بنیاد ملی نخبگان؛ اخذ پذیرش از دپارتمان مهندسی مکانیک دانشگاه فنی دانمارک (DTU)؛ فارغ التحصیل ممتاز مقطع دکترا؛ فارغ التحصیل ممتاز مقطع کارشناسی ارشد؛ عضو استعدادهای درخشان مقطع کارشناسی؛ فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی
شرح مختصر (درباره):
• اخذ مدرک دکترای تخصصی در رشته مهندسی مکانیک، گرایش ساخت و تولید با رتبه ممتاز از دانشگاه تهران • اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک، گرایش ساخت و تولید با رتبه ممتاز از دانشگاه علم و صنعت ایران • اخذ مدرک کارشناسی در رشته مهندسی مکانیک، گرایش ساخت و تولید با رتبه اول از دانشگاه تبریز

تلفن تماس: 32392204
تلفن داخلی: 3340

تابلوی اعلانات

روش های تولید - فصل دهم (کتاب دوم) (1399/10/20)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

الکتروفیزیکال - فایل ارائه فرآیندهای هیبریدی (1399/10/16)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل از طریق کانال اطلاع رسانی در دسترس می باشد.

علم مواد - فصل دهم (1399/10/13)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

الکتروفیزیکال - فایل ارائه فصل هشتم (بخش دوم) (1399/10/9)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل از طریق کانال اطلاع رسانی در دسترس می باشد.

الکتروفیزیکال - فایل ارائه فصل هشتم (بخش اول) (1399/10/7)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل از طریق کانال اطلاع رسانی در دسترس می باشد.

شناخت فلزات صنعتی - فصل چهارم (1399/10/7)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

شناخت فلزات - پیش مطالعه (1399/10/7)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

روش های تولید - فصل نهم (کتاب دوم) (1399/10/6)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

روش های تولید - فصل ششم (کتاب دوم) (1399/10/6)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

علم مواد - فصل هفتم (1399/10/6)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

روش های تولید - فصل پنجم (کتاب دوم) (1399/9/25)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

الکتروفیزیکال - فایل ارائه فصل هفتم (1399/9/23)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل از طریق کانال اطلاع رسانی در دسترس می باشد.

الکتروفیزیکال - فایل ارائه فصل ششم (1399/9/18)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل از طریق کانال اطلاع رسانی در دسترس می باشد.

هندبوک آموزشی تکنولوژی ماشینکاری فلزات (1399/9/11)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. مطالعه این هندبوک به ارتقاء درک مخاطبان دانشگاهی و صنعتی از فرآیندهای ماشینکاری سنتی، کمک شایانی خواهد نمود. مرجع انتشار: شرکت Sandvik Coromant

روش های تولید - فصل چهارم (کتاب دوم) (1399/9/9)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

الکتروفیزیکال - فایل ارائه فصل پنجم (1399/9/9)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل از طریق کانال اطلاع رسانی در دسترس می باشد.

الکتروفیزیکال - فایل ارائه فصل چهارم (1399/9/3)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل از طریق کانال اطلاع رسانی در دسترس می باشد.

روش های تولید - فصل دوم (کتاب دوم) (1399/9/3)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

روش های تولید - فصل اول (کتاب دوم) (1399/9/3)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

علم مواد - فصل ششم (1399/9/2)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

راه و رسم استخدام (کتاب الکترونیکی مفید برای جویندگان کار) (1399/8/25)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. مرجع انتشار: جاب ویژن

الکتروفیزیکال - فایل ارائه فصل سوم (1399/8/25)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل از طریق کانال اطلاع رسانی در دسترس می باشد.

روش های تولید - فصل پنجم (1399/8/24)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

الکتروفیزیکال - فایل ارائه فصل دوم (1399/8/19)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل از طریق کانال اطلاع رسانی در دسترس می باشد.

الکتروفیزیکال - فایل ارائه فصل اول (1399/8/19)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل از طریق کانال اطلاع رسانی در دسترس می باشد.

شناخت فلزات صنعتی - فصل سوم (1399/8/12)

پسوند فايل را از part به zip تغيير دهيد. پسورد فايل، کد درس مي باشد.

روش های تولید - فصل چهارم (1399/8/12)

پسوند فايل را از part به zip تغيير دهيد. پسورد فايل، کد درس مي باشد.

مراجع پیشنهادی درس "روش های تولید و کارگاه" (1399/7/22)

(1) کتاب فرآیندهای تولید (ریخته گری، شکل دهی، متالورژی پودر)، تألیف: مجید قریشی، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. (2) کتاب ماشینکاری های سنتی و پیشرفته، تألیف: مجید قریشی، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

مرجع پیشنهادی درس "علم مواد" (1399/7/22)

فصل های منطبق بر سیلابس وزارت علوم از کتاب علم و مهندسی مواد، تألیف: آسکلند و همکاران، ترجمه: مصطفی حاجیان حیدری و همکاران، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف *** پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید.

مرجع پیشنهادی درس "شناخت فلزات صنعتی" (1399/7/22)

فصل های منطبق بر سیلابس وزارت علوم از کتاب علم و مهندسی مواد (10، 11، 12، 13 و 14)، تألیف: آسکلند و همکاران، ترجمه: مصطفی حاجیان حیدری و همکاران، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف *** پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید.

مرجع پیشنهادی درس "فرآیندهای الکتروفیزیکی" (1399/7/22)

Hassan. El-Hofy, “Advanced Machining Processes”, McGraw-Hill Co, USA, 2005 *** پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید.

روش های تولید - فصل سوم (1399/7/19)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

روش های تولید - فصل دوم (1399/7/19)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

روش های تولید - فصل اول (1399/7/19)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

شناخت فلزات صنعتی - فصل دوم (1399/7/19)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

شناخت فلزات صنعتی - فصل اول (1399/7/19)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

علم مواد - فصل پنجم (1399/7/19)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

علم مواد - فصل چهارم (1399/7/19)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

علم مواد - فصل سوم (1399/7/19)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

علم مواد - فصل دوم (1399/7/19)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

علم مواد - فصل اول (1399/7/19)

پسوند فایل را از part به zip تغییر دهید. پسورد فایل، کد درس می باشد.

راهنماي نگارش پايان نامه و رساله (1399/1/28)

مرجع: دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي امور پژوهشي

فرم تخصیص اتاق به دانشجويان دکترا (1398/10/3)

دستورالعمل و فرم تخصیص اتاق

معرفی کتاب: انگلیسی برای نگارش مقالات علمی (1398/5/15)

نویسنده: پروفسور آدریان ولورک ؛ مترجم: دکتر ابراهیم حسینی

معرفی کتاب: انگلیسی برای مکاتبات علمی (1398/5/15)

نویسنده: پروفسور آدریان ولورک ؛ مترجم: دکتر ابراهیم حسینی

الزامات تدوین پایان نامه (1397/3/29)

مرجع: دانشگاه UCLA

دستور العمل اجرایی دوره کارآموزی (1397/3/8)

قابل استفاده برای اساتید محترم و دانشجویان عزیز

شیوه نامه تدوین پایان نامه و رساله تحصیلات تکمیلی (1397/3/8)

مرجع: دانشگاه صنعتی شاهرود

فایل ارائه کلاس سمینار (1) (1397/3/8)

قابل استفاده برای اساتید محترم، دانشجویان عزیز، پژوهشگران پر تلاش و صنعتگران علاقمند

دستور العمل و راهنمای نگارش پروژه، پایان نامه و رساله (1397/3/8)

مرجع: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبهشورای گروه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: لطفاً پیش از مراجعه حضوری، از طریق ایمیل، وقت بگیرید: vahdati@shahroodut.ac.ir

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.