منصوره محسنی

مربی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

کارشناسی ارشد معماری فرهنگی -آموزشی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: علم و صنعت
زمینه ها و علایق پژوهشی: معماری فضاهای آموزشی، معماری اسلامی، فلسفه و عرفان در معماری، معماری مسکونی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 2
فرخ رو خانلری (1400)، "طراحی مجموعه فرهنگی و سینمایی در شهر شیراز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانیال منصفی پراپری [استاد/ اساتید راهنما]، منصوره محسنی [استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهروستا 2روستا2بیان معماری 2بیان معماری 2
یک‌شنبهمقدمات طراحی معماری 1مقدمات طراحی معماری 1مقدمات طراحی معماری 1مقدمات طراحی معماری 1
دوشنبهبیان معماری 2جلسه گروهبیان معماری 2مراجعه دانشجو (با هماهنگی قبلی)
سه‌شنبهمراجعه دانشجو مراجعه دانشجو پژوهش
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ