مصطفی حیدری

دانشيار دانشکده مهندسی کشاورزی

دكتري زراعت فيزيولوژي گياهان زراعي

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شهيد چمران اهواز
زمینه ها و علایق پژوهشی: فيزيولوژي تنش هاي محيطي در گياهان زراعي، تكنولوژي بذر و عناصر سنگين
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات: انتخاب به عنوان پ‍ژوهشگر دانشكده كشاورزي در سال 1393
شرح مختصر:
دکتر مصطفی حیدری متولد شهر اسفراین (خراسان شمالی) بوده و دیپلم علوم تجربی خود را از آن شهر اخذ نمود. نامبرده مدرک کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات را در سال 1375 اخذ نمود. وی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی خود را در رشته زراعت از دانشگاه شهید چمران اهواز به ترتیب در سال های 1379 و 1385 اخذ کرد. ایشان از سال 1385 لغایت 1391 عضو هیات علمی دانشگاه زابل بودند و سپس در سال 1391 به دانشگاه صنعتی شاهرود منتقل و در حال حاضر عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود می باشند. از نظر تحقیقاتی در زمینه فیزیولوژی تنشهای محیطی بر گیاهان زراعی و دارویی تمرکز دارند. همچنین نامبرده دارای سه کتاب تحت عنوان: فیزیولوژی و مکانیسم های مقاومت به تنش های محیطی در گیاهان زراعی، واکنش گیاهان به تنش های محیطی و مبانی گیاه شناسی و نیز دارای بيش از 70 مقاله چاب شده در مجلات فارسی و انگلیسی می باشند.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 21
حسن بنائیان سفید (1397)، "بررسی مقاومت به خشکی چند واریته سورگوم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه قربانی ایرندگان (1397)، "اثر برخی جاذب های طبیعی بر جذب گیاهی فلزات سنگین از خاک های آلوده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی[استاد/ اساتید راهنما]، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی شوریده دل (1397)، "تأثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف هیدروژل سوپرجاذب بر عملکرد کمی و برخی خصوصیات کیفی ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
ابوالفضل عباسیان (1396)، "تاثیرسطوح مختلف گچ و کود های زیستی بر عملکرد کمی و خصوصیات کیفی سورگوم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، هادی قربانی[استاد/ اساتید مشاور]
رحمان براری (1396)، "تأثیر نیتروژن بر رشد، غلظت عناصر معدنی و عملکرد کمی و کیفی ارقام برنج در کشت مجدد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، الهیار فلاح[استاد/ اساتید مشاور]
مهدی مرادی باغخیراتی (1396)، "تاثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک و کلرید کلسیم بر عملکرد کمی و خصوصیات کیفی پنبه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرمین، محمدرضا عامریان[استاد/ اساتید مشاور]
علی آشوری (1396)، "تأثیر اسپرمین و اسپرمیدین بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط تنش شوری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید مشاور]
مریم گلیج (1394)، "تأثیر تنش خشکی و محلول پاشی نانو اکسید آهن بر عملکرد کمی و خصوصیات کیفی کنجد ( Sesamum indicum L.)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی، هادی قربانی[استاد/ اساتید مشاور]
عادله ثقفی (1394)، "تأثیر سیلیکون و سالیسیلیک اسید بر عملکرد کمی و کیفی برنج"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، الهیار فلاح، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
مریم بهشتی زاد (1394)، "برهمکنش امواج آلتراسونیک و سالیسیلیک اسید بر رشد و عملکرد ذرت در شرایط تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، مصطفی حیدری، حسن مکاریان[استاد/ اساتید مشاور]
علی حسن زاده (1393)، "تأثیر کاربرد نیتروژن و بُر، بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه خربزه تلخ در شرایط آب و هوایی شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن خوش قلب، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، حسن قربانی قوژدی[استاد/ اساتید مشاور]
محدثه غفاری (1393)، "تأثیر شوری و عناصر سنگین بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و ویژگی های کمی و کیفی در گیاه اسفناج"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی غفاری[استاد/ اساتید مشاور]
مینا عبدالهی (1393)، "تأثیر قارچ میکوریزا Glomus versiform، غلظت مولیبدن و شوری بر خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد کمی و کیفی گیاه ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

    Close
    ترجمه كتاب
    • حیدری، مصطفی، ""، 1393

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.