حميدرضا صمدلويي

استادیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری بیوتکنولوژی مواد غذایی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: تربیت مدرس
زمینه ها و علایق پژوهشی: ریزسازواره های روغنی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
اینجانب حمیدرضا صمدلوئی فارغ التحصیل دکتری دانشگاه تربیت مدرس زمینه تحقیقیاتی من بهینه سازی محیط کشت به منظور رشد و تولید محصول از ریزسازواره ها می باشد. به صورت اختصاصی بر روی گونه های میکروبی روغنی (single cell oil) در حال تحقیق می باشم. تحقیقاتی که همکنون در دست اجرا دارم 1. تولید DHA و EPA از گونه مخمر ایزوله شده از ماهی هان آب سرد 2. تولید الفا امیلاز و بهینه سازی آن از گونه های میکروبی 3. تولید روغن از منابع کربوهیدراتی پلی ساکاریدی با استفاده از گونه قارچی Mortierella alpina 4. بهینه سازی تولید اسید سیتریک از گونه قارچی آسپارژیلوس نایجر

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 10
زهرا رهگوی (1397)، "بررسی و تعیین ترکیبات تغذیه ای گونه قارچی خوراکی Morchella جداسازی شده از مناطق شمال ایران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حميدرضا صمدلويي[استاد/ اساتید راهنما]، شیده موجرلو، کامبیز جهان بین[استاد/ اساتید مشاور]
سارا حسینعلی زاده (1397)، "بررسی میزان تولید روغن از گونه قارچی Mortierella alpine با استفاده از منبع کربنی آب پنیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حميدرضا صمدلويي[استاد/ اساتید راهنما]،
مرضیه حسنی (1394)، "کلونینگ ژن 15desaturase∆ برای افزایش تولید اسید چرب آلفا لینولنیک اسید"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرخ قرنجیک، حميدرضا صمدلويي[استاد/ اساتید راهنما]،
مهسا جمشیدی (1394)، "برهمکنش امواج آلتراسونیک و سالیسیلیک اسید بر روی لوبیا چشم بلبلی در شرایط تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی، حميدرضا صمدلويي[استاد/ اساتید مشاور]
آزاده احسانی نژاد (1394)، "تاثیر قارچ حل کننده فسفات((Aspergillus niger بر حلالیت فسفر خاک و خصوصیات رشدی گیاه ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید رضا اصغری، حميدرضا صمدلويي[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
بررسی تولید ایکوزاپنتانوئیک اسید (EPA) و دیکوزاپنتانوئیک اسید (DHA) از گونه های میکروبی 1393/12/1 ماه در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمیکروبیولوژی عمومیپاسخگویی به دانشجویان کارشناسیپاسخگویی به دانشجویان کارشناسیآشنایی با کامپیوتر
یک‌شنبهآزمایشگاه میکروبیولوژی عمومیپاسخگویی به دانشجویان کارشناسیپاسخگویی به دانشجویان کارشناسیپاسخگویی به دانشجویان کارشناسیآشنایی با کامپیوتر
دوشنبهمطالعهحضور در آزمایشگاهپاسخگویی به دانشجویان کارشناسی ارشدنانو تکنولوژِی در مواد غذاییپاسخگویی به دانشجویان کارشناسی
سه‌شنبهپاسخگویی به دانشجویان کارشناسی ارشدپاسخگویی به دانشجویان کارشناسیمطالعهمیکروبیولوژِ عمومیمطالعه
چهارشنبهپاسخگویی به دانشجویان کارشناسیمطالعهمطالعه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ