اسلام کرمی

استادیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

دکتری معماری- طراحی شهری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: هنر اسلامی تبریز
زمینه ها و علایق پژوهشی: معماری و شهرسازی اسلامی.فرآیند طراحی.مباحث اجتماعی مکانهای انسانساخت
عضویت در مجامع علمی: دارنده پروانه نظام مهندسی پایه یک در دو رشته معماری و شهرسازی(طراحی و نظارت)
افتخارات علمی و اختراعات: برنده مسابقه ملی معماری طراحی سردر دانشگاه کردستان و طراحی بزرگترین مجموعه ورزشی شمال غرب کشور و طراحی مرکز مدرن آبدرمانی مشگین شهر
شرح مختصر (درباره):
معمار و شهرساز. علاقه به شاهرود پژوهی و شناخت معماری و شهرسازی بومی منطقه شاهرود
تلفن تماس:
تلفن داخلی: 2426

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jun-11)
33

Citations

3

h-index

0

i10-index

8

Co-authors

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 10
فرهاد مشهدی خوشخو (1402)، " واکاوی مؤلفه‌های طراحی معماری مسکن با رویکرد انسان‌گرایی از منظر اسلام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسلام کرمی [استاد/ اساتید راهنما]،
پدرام رادفر (1402)، "طراحی مدرسه ابتدایی هشت کلاسه با رویکرد افزایش خلاقیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسلام کرمی [استاد/ اساتید راهنما]،
احسان عباسیه (1402)، "طراحی مجتمع مسکونی در شهر بهارستان اصفهان با رویکرد قناعت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسلام کرمی [استاد/ اساتید راهنما]،
فریده مهرداد (1402)، "طراحی بیمارستان روانپزشکی شاهرود با رویکرد فضا درمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسلام کرمی [استاد/ اساتید راهنما]،
سعید فقیه ملک مرزبان (1402)، "طراحی پارک جیبی با رویکرد پایداری در جهت ارتقای امنیت محله و حس تعلق به مکان "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسلام کرمی [استاد/ اساتید راهنما]،
علیرضا خدیوی پناه (1401)، "ارتقاء کیفیت سکونت از طریق توجه به حریم در طراحی مجتمع های مسکونی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، اسلام کرمی [استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه درخشان (1400)، "دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر TOD (نمونه موردی: شهر بسطام)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام سرکرده ئی، اسلام کرمی [استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهترسیم پیشرفتهترسیم پیشرفتهترسیم پیشرفته
یک‌شنبهسوانح طبیعی و سکونتگاه های انسانیتاسیسات و زیرساختهای شهریتاسیسات و زیرساختهای شهری
دوشنبهجغرافیای شهری
سه‌شنبهدرک و بیان محیط شهریمبانی و روش های طراحی شهریمبانی و روش های طراحی شهری
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ