رضا دربانیان

دانشکده مهندسی عمران

زمینه ها و علایق پژوهشی:
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

نمرات پایان ترم (1395/11/4)

زمان و تاریخ رویت برگه امتحانی فقط فقط روز سه شنبه 5 بهمن 95 ساعت 9 تا 11 صبح

رکورد زلزله (1395/9/30)

تمرین سری پنجم دینامیک ترم 1-96-95 (1395/9/20)

زمان تحویل 24 آذر 95

جزوه ارتعاشات (1395/9/16)

دانشجویان عزیز این جزوه را در کلاس درس همراه خود داشته باشید

تمرین سری چهارم دینامیک ترم 1-96-95 (1395/8/22)

زمان تحویل 3 آذر 95

تغییر زمان امتحان میانترم دینامیک (1395/8/18)

امتحان میان ترم از تاریخ 20 آبان به تاریخ 2 دی 95 پنجشنبه تغییر می یابد. موفق باشید

امتحان میانترم پنجشنبه 20 آبان راس ساعت 10 صبح در دانشکده عمران برگزار می شود. (1395/8/13)

تمرین سری سوم دینامیک ترم 1-96-95 (1395/8/5)

زمان تحویل 26 آبان 95

تمرین سری دوم دینامیک ترم 1-96-95 (1395/8/5)

زمان تحویل 18 آبان 95

تمرین سری اول دینامیک ترم 1-96-95 (1395/8/5)

زمان تحویل 12 آبان 96 توجه: لازم دانشجویان عزیز تمرینهای خود را شخصا در گروه مربوط به خودشان تحویل دهند. تحویل به غیر از گروه خود به منزله ی عدم تحویل تمرینهاست موفق باشید

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-15:30 15:30-17 17-18:30 18:30-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ