سارا دادپور

استادیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

دکتری طراحی شهری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شهید بهشتی
زمینه ها و علایق پژوهشی: سلامت و طراحی، روانشناسی محیط، پایداری
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
آدرس ایمیل: srdadpour@shahroodut.ac.ir و srdadpour@gmail.com
تلفن تماس: 02332392204
تلفن داخلی: 2450

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jan-20)
39

Citations

2

h-index

1

i10-index

1

Co-authors

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 2
منصور هنرمند (1402)، "ارتقای پیاده‌مداری با رویکرد توسعه‌پایدار گردشگری شهری (نمونه‌موردی: بافت تاریخی شهر کرمان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سارا دادپور [استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی [استاد/ اساتید مشاور]
محمد نقدی (1400)، "طراحی معماری مجموعه چند عملکردی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مسعود طاهری شهرآئینی [استاد/ اساتید راهنما]، سارا دادپور [استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهطرح یکطرح یککارگاه یککارگاه یک
یک‌شنبهروانشناسی محیطکرکسیون دانشجوها تاریخ شهر و شهرسازی در جهانمطالعه و پژوهش
دوشنبهکرکسیون دانشجوها جلسه و کارگاه یکطرح یک طرح یک
سه‌شنبهکارگاه یک کارگاه یککرکسیون دانشجوهامطالعه و پژوهش
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ