ابوالفضل پورعیدی

استادیار دانشکده علوم ریاضی

دکتری علوم کامپیوتر

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه یزد
زمینه ها و علایق پژوهشی: الگوریتم و محاسبه، هندسه محاسباتی.
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
تحصیلات دوران متوسطه و پیش‌دانشگاهی را در دبیرستان و پیش‌دانشگاهی ملامظفر گنابادی شهرستان گناباد در رشته ریاضی و فیزیک در سال 1380 به پایان رساندم و همان سال در رشته علوم کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان قبول شدم. در سال 1384 کارشناسی خود را به پایان رساندم و همان سال در رشته علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران قبول شدم. در مهرماه سال 1386 از پایان‌نامه ارشد به سرپرستی آقای دکتر علی محدث و آقای دکتر فرزاد دیده‌ور با عنوان "مسیریابی حرکت با استفاده از ترکیب دیاگرام رویت‌پذیری-ورونوی" دفاع کردم. در سال 1391 در رشته علوم کامپیوتر دانشگاه یزد قبول شدم و در اردیبهشت ماه 1396 از پایان‌نامه خود با سرپرستی آقای دکتر محمد فرشی با عنوان "پوشش های هندسی برای نقاط دقیق و نادقیق: کران پایین و الگوریتم ها" دفاع کردم و از مهرماه سال 1396 به عنوان هیات علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود مشغول به کار هستم.

تلفن تماس:
تلفن داخلی: 3326

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

    Close
  1. ، ""، جلد 53، صفحات 21-26، 0

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهریاضی عمومی 1 - دانشکده فیزیک
یک‌شنبهمبانی کامپیوتر - دانشکده ریاضیریاضی عمومی 1 - دانشکده مهندسی شیمیریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - دانشکده علوم انسانی (زوج)
دوشنبهریاضی عمومی 1 - دانشکده فیزیک
سه‌شنبهمبانی کامپیوتر - دانشکده ریاضیریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - دانشکده علوم انسانی
چهارشنبهریاضی عمومی 1 - دانشکده مهندسی شیمی
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ