علی اصغر آخوندی

استادیار دانشکده صنایع و مدیریت

دکترا علوم قرآن و حدیث

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: علوم قرآنی، تفسیر، اخلاق
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات: استاد نمونه گروه معارف اسلامی دانشگاه شاهرود در سال 1399 و 1402
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس: 09373251933
تلفن داخلی:

علم سنجی

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهآیین زندگی گروه 8تفسیر موضوعی قرآن گروه 1تفسیر موضوعی قرآن گروه 8
یک‌شنبهآیین زندگی گروه 9تفسیر موضوعی قرآن 9
دوشنبهتفسیر موضوعی قرآن گروه 2آیین زندگی گروه 10
سه‌شنبهآیین زندگی گروه 12تفسیر موضوعی قرآن گروه 7
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ