اسلام کرمی

استادیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

دکتری معماری- طراحی شهری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: هنر اسلامی تبریز
زمینه ها و علایق پژوهشی: معماری و شهرسازی اسلامی.فرآیند طراحی.مباحث اجتماعی مکانهای انسانساخت
عضویت در مجامع علمی: دارنده پروانه نظام مهندسی پایه یک در دو رشته معماری و شهرسازی(طراحی و نظارت)
افتخارات علمی و اختراعات: برنده مسابقه ملی معماری طراحی سردر دانشگاه کردستان و طراحی بزرگترین مجموعه ورزشی شمال غرب کشور و طراحی مرکز مدرن آبدرمانی مشگین شهر
شرح مختصر (درباره):
معمار و شهرساز. علاقه به شاهرود پژوهی و شناخت معماری و شهرسازی بومی منطقه شاهرود
تلفن تماس:
تلفن داخلی: 2424

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2023-Sep-04)
28

Citations

3

h-index

0

i10-index

8

Co-authors

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ