اسلام کرمی

استادیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

دکتری معماری- طراحی شهری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: هنر اسلامی تبریز
زمینه ها و علایق پژوهشی: معماری و شهرسازی اسلامی.فرآیند طراحی.مباحث اجتماعی مکانهای انسانساخت
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
معمار و شهرساز
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 1
فاطمه درخشان (1400)، "دستیابی به رشد هوشمند شهری با تأکید بر توسعه مبتنی بر TOD (نمونه موردی: شهر بسطام)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام سرکرده ئی، اسلام کرمی [استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهطرح ۱ ارشدپژوهش و پاسخگویی به دانشجویانپژوهش و پاسخگویی به دانشجویانپژوهش و پاسخگویی به دانشجویانپژوهش و پاسخگویی به دانشجویان
یک‌شنبهپژوهش و پاسخگویی به دانشجویانپژوهش و پاسخگویی به دانشجویانپژوهش و پاسخگویی به دانشجویانپژوهش و پاسخگویی به دانشجویان طرح ۵طرح ۵
دوشنبهپژوهش و پاسخگویی به دانشجویانکارگاه پژوهش تحلیل فضای شهریتحلیل فضای شهری
سه‌شنبهطرح ۵طرح ۵طرح ۵طرح ۵طرح ۵
چهارشنبهپژوهش و پاسخگویی به دانشجویانپژوهش و پاسخگویی به دانشجویانپژوهش و پاسخگویی به دانشجویانپژوهش و پاسخگویی به دانشجویانپژوهش و پاسخگویی به دانشجویان
پنج‌شنبهپژوهش و پاسخگویی به دانشجویانپژوهش و پاسخگویی به دانشجویانپژوهش و پاسخگویی به دانشجویانپژوهش و پاسخگویی به دانشجویانپژوهش و پاسخگویی به دانشجویانپژوهش و پاسخگویی به دانشجویان
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.