مهدی حیدری

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه کیو توکیو، ژاپن
زمینه ها و علایق پژوهشی: مایکرو نانو ساخت-ماشینکاری فوق دقیق-مواد متخلخل
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن مهندسی دقیق ژاپن، عضو انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران، عضو بنیاد ملی نخبگان
افتخارات علمی و اختراعات: محقق جوان سال 2017 ژاپن
شرح مختصر (درباره):
پسادکتری: دانشگاه صنعتی شریف

تلفن تماس: 02332300240
تلفن داخلی: 3363

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

نحوی مطالعه دروس ترم دوم 98-99 (1399/2/10)

لطفا برای نحوی مطالعه هر درس به قسمت محتوای الکترونیک همان درس مراجعه کنید.

منبع درس نقشه کشی صنعتی 1 (1399/2/10)

لطفا کتاب نقشه کشی صنعتی 1 به شیوه مدرن تالیف متقی پور را تهیه فرمایید. عکس جلد کتاب به پیوست قابل مشاهده است

زبان تخصصی (1398/11/16)

منبع درس زبان تخصصی مکانیک کتاب Professional English in Use for Engineering می باشد. که قسمت های منتخب در انتشارات موجود می باشد. (50 صفحه)

درس علم مواد (1398/7/2)

منبع درس علم مواد کتاب "علم و مهندسی مواد" تالیف اسکلند و ترجمه دکتر حاجیان حیدری می باشد. همچنین کپی فصولی که درس داده می شود در انتشارات موجود است.

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبهعلم مواد
دوشنبهنقشه كشي صنعتيعلم مواد
سه‌شنبهعلم مواد
چهارشنبهزبان تخصصيعلم مواد
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ