سید مسلم حسینی

مربی دانشکده مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی:
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2022-Dec-17)
0

Citations

0

h-index

0

i10-index

0

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-Jan-20)
0

Citations

0

h-index

0

Co-authors

0

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: عالی