محمدعلی مزینانیان

مربی دانشکده مهندسی عمران

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: صنعتی شاهرود
زمینه ها و علایق پژوهشی:
عضویت در مجامع علمی: انجمن ژئوتکنیک ایران
افتخارات علمی و اختراعات: فارغ التحصیل رتبه یک کارشناسی ارشد
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ