حفاری عمیق(دکترا)

دکتری

احمد رمضان زاده

محتوای درس

درایو حفاری (1399/1/18)

تحلیل اولیه داده ها (1399/1/31)

مطالب کلاس 30 فروردین 99

تحلیل داده های ژئومکانیکی یک بعدی (1399/2/7)

مطالب کلاس 6 اردییهشت 99

تحلیل داده های ژئومکانیکی یک بعدی13 چاه (1399/2/17)

مطالب کلاس 13 اردییهشت 99

جمع بندی مدلسازی های یک بعدی 13 چاه (1399/2/25)

با سلام و ارزوی قبولی طاعات شما عزیزان، کلاس در تاریخ 1399/2/20 با اسکایپ تشکیل شد. بدیل حجم بالای فایل کلاس (600 مگابایت)، امکان بارگذاری ان در سایت دانشگاه نیست و در کانال مربوطه در دسترس است. موفق باشید

مدلسازی سه بعدی-بخش اول (1399/2/29)

مطالب کلاس 27 اردییهشت 99

مدلسازی سه بعدی-بخش دوم (1399/3/11)

مطالب کلاس 10 خرداد 99

مدلسازی سه بعدی-بخش سوم (1399/3/26)

مطالب کلاس 17 خرداد 99

پرسش و پاسخ