مبانی معماری مجموعه ها

کارشناسی ارشد

الهام سرکرده ئی

محتوای درس

مبانی معماری مجموعه ها، محیط پاسخ ده (1398/12/24)

سامان دهی مکان و ارتقای فضای شهری، عبارت است از مطالعه، بررسی، برنامه ریزی و.... در جهت توسعه کیفی شهرها با در نظر گرفتن احتیاجات اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، اقتصادی و.... با تمرکز به حداقل رساندن مشکلات شهری و پاسخ‌گویی به نیازهای عمومی جمعیت شهری است. طراحی، تقویت و تنظیم فضا به منظور ایجاد توسعه‌ای موزون از اهداف مهم در طراحی مجموعه هاست است. دانش شهرسازی‌ و معماری به‌ بررسی‌ کلیه‌ تحولات‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌ و فیزیکی‌ یک‌ شهر می‌پردازد و تلاش‌ می‌کند که‌ روابط‌ موجود در یک‌ شهر را در قالب‌ یک‌ نظام‌ هماهنگ‌، مدیریت‌ و سازماندهی‌ کند.

شهر به مثابه اثر هنری (1399/2/15)

بخشی از سخنرانی آقای دکتر فکوهی

شهر (1399/2/25)

هنر و شهر در ایران معاصر، آقای دکتر فکوهی

پرسش و پاسخ

با سلام و خسته نباشید استاد برای امتحان معماری مجموعه ها فایل هایی که در صفحه دانشگاه قرار دادین باید بخونیم و اگه میشه منابع را دوباره بگین ممنون (علیرضا خدیوی پناه - 29/3/1399، 12:14:54)
پاسخ: با سلام. منابع و مقالات بارگذاری شده در محتوی الکترونیک و گروه درسی وات ساپ