فرایند طراحی در معماری

کارشناسی

الهام سرکرده ئی

محتوای درس

فرایند طراحی در معماری (1398/12/24)

دانشجویان محترم، در ادامه مباحث مطرح شده، موارد ارسالی را مطالعه فرموده و تا هفته سوم فروردین ماه پروژه های خود را آماده تحویل داشته باشید. کتاب های زیر، جهت مطالعه پیشنهاد می شود: چینگ، فرانسیس دی کی ) 13۶8 (، معماری: فرم، فضا و نظم، ترجمه زهرا قراگزلو، تهران، انتشارات دانشگاه تهران  دورک، دانا ) 1391 (، برنامهدهي معماری، ترجمه سیدامیرسعید محمودی، انتشارات دانشگاه تهران  لاسیو، پل ) 1377 (، تفکر ترسیمي برای معماران و طراحان، ترجمه سعید آقایی و محمود مدنی، انتشارات هنر و معماری  میلر، سام، اف. ) 1379 (، روند طراحي: مقدماتي برای معماران و طراحان داخلي، ترجمه محمد احمدینژاد و مهرنوش فخارزاده، اصفهان، نشر خاک

فرایند طراحی در معماری2 (1398/12/24)

طراحی معماری

فایل صوتی کلاس فرایند طراحی معماری (1399/1/24)

جلسه 24 فروردین ماه 1399 لطفا با نرم افزار km player فایل را باز کنید

فایل صوتی کلاس فرایند طراحی معماری (1399/1/24)

لطفا با نرم افزار km player فایل را باز کنید

بررسی آثار معماری (1399/2/25)

ویلا ساوا، ارایه آقای بازگیر

بررسی آثار معماری (1399/2/26)

خانه از فیروز فیروز، ارائه خانم وفایی

بررسی آثار معماری (1399/2/25)

پل طبیعت، ارائه آقای جوانبخت

بررسی آثار معماری (1399/2/25)

خانه چهل گره، ارایه خانم میرعماد

بررسی آثار معماری (1399/2/28)

ویلای توتستان، ارایه خانم قانع- خانم صفایی

بررسی آثار معماری (1399/2/28)

خانه کبوتر، ارائه خانم مرشدی زاده

بررسی آثار معماری (1399/3/18)

خانه آبشار، ارائه آقای موسوی

بررسی آثار معماری (1399/3/18)

گفتگو با فرهاد احمدی، ارائه آقای افراسیابی

بررسی آثار معماری (1399/3/18)

کاری از هومن بالازاده، ارایه آقای مرتضوی

بررسی آثار معماری (1399/3/18)

مجموعه ورزشی رفسنجان، ارائه آقای پرستار

بررسی آثار معماری (1399/3/18)

کتابخانه ملی ایران، ارایه خانم ها قرص سیمین و آوا نیک مرد

بررسی آثار معماری (1399/3/28)

ویلایی در لواسان اثر خواهران حریری، ارایه خانم محمدی

بررسی آثار معماری (1399/3/29)

ویلای دو برادر، ارایه خانم ها نسترن ابراهیمیان ارزو جعفراقایی

بررسی آثار معماری (1399/3/29)

خانه ای به یاد رستم، ارایه آقای مصطفوی

بررسی آثار معماری (1399/3/30)

کاری از فاستر، ارائه آقای دارابیان

بررسی آثار معماری (1399/3/30)

خانه شریفی هاّ ارائه آقای صانع

بررسی آثار معماری (1399/4/4)

فرهنگسرای دزفول، ارائه آقای نیک زاده و خانم نجات خواه

پرسش و پاسخ