مجید عسکری سیار

مربی دانشکده مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

زمینه ها و علایق پژوهشی: شکل دهی فلزات- معیارهای تسلیم-پلاستیسته
عضویت در مجامع علمی: انجمن مهندسان مکانیک ایران
افتخارات علمی و اختراعات: طراحی و ساخت مدل شناور با مولفه های دینامیکی بهینه-رتبه دوم کارشناسی ارشد -رتبه اول دوره دکتری
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهدانشکده مهندسی مکانیک - آزمایشگاه شکا دهی فلزاتدانشکده مهندسی مکانیک - آزمایشگاه شکا دهی فلزاتدانشکده مهندسی مکانیک - آزمایشگاه شکا دهی فلزات
یک‌شنبهدانشکده مهندسی مکانیک - آزمایشگاه شکا دهی فلزاتدانشکده مهندسی مکانیک - آزمایشگاه شکا دهی فلزاتدانشکده مهندسی مکانیک - آزمایشگاه شکا دهی فلزات
دوشنبهدانشکده مهندسی مکانیک - آزمایشگاه شکا دهی فلزاتدانشکده مهندسی مکانیک - آزمایشگاه شکا دهی فلزاتدانشکده مهندسی مکانیک - آزمایشگاه شکا دهی فلزات
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ