سید حسام ذهبی بابوکانی

مربی دانشکده مهندسی مکانیک

دینامیک کنترل ارتعاشات

زمینه ها و علایق پژوهشی:
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهحضورنماز و ناهارحضورحضور
یک‌شنبهحضورنماز و ناهار حل تمرینحضورحضور
دوشنبهحضورنماز و ناهارحضورحضور
سه‌شنبهحضورنماز و ناهارحضور حل تمرینحضور
چهارشنبهحضورنماز و ناهارحضورحضور
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ