بهزاد جانی زاده حاجی

دانشکده مهندسی مکانیک

زمینه ها و علایق پژوهشی: مدلسازی و تحلیل دینامیکی رباتها و سیستمهای پیوسته نظیر تیرها،صفحهها و رباتهای نرم، تحلیل ارتعاشات و بررسی رفتار دینامیکی سیستم های خطی و غیرخطی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ