محمدحسین سوهانی

مربی آموزشیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

طراحی کاربردی (تحلیل تنش)

زمینه ها و علایق پژوهشی:
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

جزوۀ درس نقشه‌کشی صنعتی (1397/7/6)

این جزوه هفتۀ آتی در کانال تلگرام کلاس بارگذاری خواهد شد. آدرس کانال در کلاس اطلاع‌رسانی می‌شود.

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-15:30 15:30-17 17-18:30 18:30-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: بله، تصحیح شده. نمرات در سیستم گلستان قابل مشاهده‌ست.