نرگس طهماسبی

دانشکده علوم ریاضی

آنالیز عددی و کنترل

زمینه ها و علایق پژوهشی:
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبهریاضی عمومی 2-علوم پایه (28 فیزیک) رفع اشکال* مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق
دوشنبه مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق رفع اشکال* حل تمرین ریاضی 2 (25 فیزیک)
سه‌شنبه مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق رفع اشکال*ریاضی عمومی 2-علوم پایه (28 فیزیک)
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: * با تعیین وقت قبلی

پرسش و پاسخ