مجتبی دهقانی تفتی

دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

اکتشاف

زمینه ها و علایق پژوهشی: هیدروژئولوژی (Hydrogeology)، مکانیک سیالات (Fluid Mechanics)، دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics)، ژئوشیمی زیست محیطی (Environmental Geochemistry)
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ