مهدی حیدری

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

دکتری مهندسی مکانیک ساخت و تولید

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه کیو توکیو، ژاپن
زمینه ها و علایق پژوهشی: مایکرو نانو ساخت، فرآیند های ماشینکاری، ماشینکاری فوق دقیق، مواد خاص مانند مواد متخلخل، مدلسازی و بهینه سازی، روش های نوین ساخت
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن مهندسی دقیق ژاپن، عضو انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران، عضو بنیاد ملی نخبگان
افتخارات علمی و اختراعات: محقق جوان سال 2017 ژاپن
شرح مختصر (درباره):
پسادکتری: دانشگاه صنعتی شریف

تلفن تماس: 02332300240
تلفن داخلی: 3363

تابلوی اعلانات

ارکان آموزش الکترونیکی و شرح وظایف (شیوه نامه آموزش الکترونیکی) (1399/7/14)

الف) حضور دانشجو در جلسات آموزش الکترونیکی مطابق ضوابط و مقررات کلاسهای حضوری میباشد. ب) چنانچه غیبت دانشجو در هر درس بیش از حد مجاز (3/16 جلسات درس) دسترسی دانشجو به سامانه مدیریت یادگیری قطع میگردد. ج) با توجه به لزوم ارزیابی مستمر فعالیتهای دانشجو در طی نیمسال تحصیلی، دانشجو موظف است تکالیف ارائه شده توسط استاد درس را در موعد مقرر در سامانه مدیریت یادگیری بارگذاری نماید. د) دانشجو موظف است در آزمونهای الکترونیکی مستمر درس در طی نیمسال تحصیلی، مطابق برنامه تعیین شده توسط استاد درس شرکت نماید. ه) شرکت دانشجو در آزمون پایانی هر درس الزامی است. چنانچه دانشجو در آزمون پایانی شرکت ننماید، برای وی غیبت امتحانی ثبت شده و مشمول مقررات مربوطه خواهد بود.

نحوی برگزاری کلاس های ترم اول 1399-1400 (1399/7/14)

کلیه کلاس ها بصورت آنلاین می باشد. لطفا به سامانه "LMS" به آدرس http://lms.shahroodut.ac.ir مراجعه کنید.

اطلاعیه در مورد شروع کلاس های آنلاین درس نقشه کشی 1 (دانشکده مکانیک) و نقشه کشی صنعتی (دانشکده مواد) (1399/7/14)

به اطلاع دانشجویانی که درس نقشه کشی 1 (دانشکده مهندسی مکانیک) و نقشه کشی صنعتی (دانشکده مهندسی مواد) را با اینجانب اخذ نموده اند می رسانم. با توجه نظر شوراي آموزشي دانشگاه شروع ارائه آنلاين دروسي كه مطابق برنامه ترم بندي دانشكده ها براي دانشجويان جديدالورود (شامل درس نقشه کشی) در نظر گرفته شده است، پس از ثبت نام آنها خواهد بود. بديهي است چنانچه دانشجويان سنوات گذشته نيز در درس مذكور ثبت نام كرده باشند، شروع برنامه آموزشي آنها نيز مطابق با دانشجويان ورودي جديد خواهد بود.

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبهعلم مواد (هفته های زوج)نقشه کشی صنعتی 1 گ1متالورژی در تولید (هفته های زوج)
دوشنبهنقشه كشي صنعتي
سه‌شنبهنقشه کشی صنعتی 1 گ3نقشه کشی صنعتی 1 گ4متالورژی در تولید
چهارشنبهعلم موادزبان تخصصي
پنج‌شنبه
توضیحات: ترم اول 1399-1400

پرسش و پاسخ