ابوالفضل دهقان منگابادی

استادیار دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

دكترا طراحي شهري

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: مديترانه شرقي
زمینه ها و علایق پژوهشی: خيابانهاي پايدار - معماري پايدار - پرديس هاي دانشگاهي پايدار - معماري بيونيك -حمل و نقل پايدار - طراحی شهری پایدار
عضویت در مجامع علمی: انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهپژوهشاقتصاد شهریبرنامه ریزی شهریبرنامه ریزی شهری
یک‌شنبهبرنامه ریزی شهریبرنامه ریزی شهریطرح 3 معماریطرح 3 معماری
دوشنبهپژوهشپژوهشپژوهشپژوهشمعماری بیونیک
سه‌شنبهنرم افزارنرم افزارطرح 3 معماریطرح 3 معماری
چهارشنبهپژوهشپژوهشپژوهشپژوهشپژوهش
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ